Molitvenik

Na našem web siteu imamo novu sekciju - Molitvenik  

Prema mudracima Talmuda čovjek je jedino biće našeg svijeta koje je obdareno izborom slobodne volje. Dok ostalim bićima upravljaju instinkti kojima se ona ne mogu oduprijeti – dotle čovjek posjeduje razum uz pomoć koga može nadvladati svoje primarne nagone, podređujući ih svojoj volji - i djelujući u skladu sa vlastitom savješću.

Razlika između ljudskih i životinjskih postupaka je dakle u tome što su ljudski postupci posljedica odluke – i kao takvi smisaoni – odnosno vođeni određenim motivom i upravljeni ka određenom cilju - dok su životinjski postupci uzrokovani instinktom ili dresurom.

I bogosluženje, kao eminentno ljudski čin, ima svoje motive i ciljeve...


SIDUR TEFILA LEHOL AŠANA - (molitvenik za cijelu godinu) koji je uredio, transkribovao, preveo i bilješkama popratio rav Eliezer Papo možete downloadovati sa našeg web sitea u pdf formatu.