Seder vecera

Seder večera je praznična večera prve (u dijaspori i druge) noći Praznika Beskvasnih Hljebova (Vidi PESAH).  Na seder večeri jedu se određena jela koja treba da nas podsjete na ropstvo u Egiptu kao i na čudo Izlaska.  Ta jela su obavezni dio seder-večere, te se, stoga, obično izdvajaju od ostalih jela koja nisu dio rituala time što se stavljaju na veliki tanjir.

Neophodna jela na obrednoj večeri su: MACOT, MAROR, ZEROA, BECA, AL-HAROSET, KARPAS, VINO.

 Budući da se, u vrijeme kad postoji Hram, na PESAH prinose dvije žrtve: Korban Pesah (posebna pashalna žrtva) i Korban Hagiga (redovna praznička žrtva) običaj je da se na seder sto stave dva pečena (ili kuvana) jela (na hebrejskom - šene tavšilin) od kojih jedno (ZEROA) predstavlja Korban Pesah, a drugo (BECA) Korban Hagiga.

Kako Jevreji (prema izričitom biblijskom iskazu "I bi veče i bi jutro - dan prvi") računaju dan od večeri – Praznik Beskvasnih Hljebova počinje tek sa zalaskom sunca 14-og Nisana.  Seder se, dakle, može započeti tek nakon izlaska triju zvijezda (što je siguran znak da je novi dan već počeo).

Sedere večera sastoji se iz četrnaest dijelova:
1. Kadeš – izgovaranje prazničnog ili prazničnog i subotnjeg (ako praznik pada na šabat) KIDUŠA.
2. Urhac – pranje ruku (s blagoslovom) prije blagovanja KARPASA.
3. Karpas – izgovaranje blagoslova i blagovanje KARPASA.
4. Jahac – lomljenje MACOT (nije obavezno – ali se običava).
5. Magid – pripovjedanje (H)AGADE.
6. Rahca – pranje ruku (s blagoslovom) prije blagovanja beskvasnog hljeba.
7. Moci – izgovaranje redovnog blagoslova za blagovanje hljeba.
8. Maca – izgovaranje posebnog blagoslova pred ispunjavanj pozitivne biblijske zapovijedi o blagovanju beskvasnog hljeba na Praznik Beskvasnih Hljebova.
9. Maror – blagovanje MARORA (s blagoslovom).
10.  Koreh – blagovanje “(H)ilelovog sendviča” koji se sastoji od MARORA, AL-HAROSETA i MACA.
11.  šulhan oreh – neritualni dio objeda.
12.  Cafun – blagovanje AFIKOMANA.
13.  Bareh – izgovaranje molitve zahvalnice nakon jela.  Vidi BIRKAT (H)A-MAZON.
14.  (H)alel – izgovaranje zaključnih Psalama.
15.  Nirca – neobavezna ali uobičajena liturgijska formula kojom se zvanično završava seder.