O JKPHD "La Benevolencija"
Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo “La Benevolencija” osnovano je još u januaru davne 1892. godine, te je najstarije društvo ove vrste u Bosni i Hercegovini koje i danas postoji i radi.

Prilikom formiranja, glavni cilj je bio stipendiranje mladih talentovanih studenata i jevrejskih učenika, te njegovanje kulturne tradicije, da bi se u periodu do početka Drugog svjetskog rata razvilo u organizaciju pod čijim su se okriljem našle gotovo sve jevrejske kulturne i humanitarne aktivnosti u Bosni i Hercegovini, kao i šire. Dolaskom okupatora, 1941. sve aktivnosti “Le Benevolencije” su ugašene, a imovina i velika biblioteka sa preko 100.000 jedinica opljačkana ili uništena.

Nakon izbora u novembru 1990, pristupilo se obnavljanju rada društva, koje je ponovo registrovano početkom 1991, od kada bez prestanka radi u Bosni i Hercegovini, sa svojim filijalama i bratskim organizacijama, koje su uzele ime “Benevolencije” u Holandiji, Njemačkoj, Švajcerskoj, Srbiji, Makedoniji, Francuskoj, Italiji i Velikoj Britaniji. Ova mreža organizacija, koje se zovu “Prijatelji La Benevolencije Sarajevo” je jedan od važnih izvora finansiranja našeg rada i aktivnosti.

Osnovni programski ciljevi “La Benevolencije” su:

- njegovanje jevrejske kulture i tradicije
- proučavanje i valoriziranje rada Jevreja na ovim prostorima
- organizovanje i pomaganje kulturnog, umjetničkog i stvaralačkog rada sa jevrejskom tematikom i stvaralaštva uopšte,
- pomoć u obrazovanju,
- stručno usavršavanje, obrazovanje i vaspitanje, naučnoistraživački rad, te izdavačka djelatnost,
- zaštita i revitalizacija spomenika jevrejske kulture,
- pružanje humanitarne pomoći i zdravstvena pomoć ugroženima,
- pomaganje u zapošljavanju  kroz obuku i mikrokreditiranje,
- saradnja sa drugim sličnim organizacijama

U radu društva učestvuje preko 150 aktivista, koji u raznim sektorima međusobno sarađuju i kroz Predsjedništvo koordiniraju rad i aktivnosti. Naravno, u tome prednjaći saradnja sa organizacijama iz naše zemlje, ali istovremeno usko sarađujemo sa sličnim društvima iz regiona.

Sam vjerski aspekt je više pokriven kroz rad Jevrejske zajednice, čiji je aktivni član i “La Benevolencija”, dok je samo društvo multietničko i ima u svom sastavu i među aktivistima predstavnike svih naroda i religija prisutnih u Bosni i Hercegovini.

Od konkretnih programa, najveći po broju aktivista, korisnika kao i budžeta je program “Home care – pružanje usluga kućne njege i socijalne zaštite starim i iznemoglim licima”, koji pokriva 620 korisnika u Sarajevu, te 50 u ostalim gradovima Bosne i Hercegovine, a u čijoj realizaciji učestvuje blizu 60 saradnika, njegovateljica, medicinskog i pomoćnog osoblja.

U okviru socijalne brige o starima, javna kuhinja, koja je u ratu dnevno izbacivala između 320 - 350 toplih obroka, još uvijek ugroženima priprema 30 besplatnih obroka dnevno, što zadovoljava sadašnje potrebe regiona koji pokrivamo.

Briga o mladima se realizuje kroz dva programa. Prvi je Jevrejska nedeljna škola, koja okuplja članove Jevrejske zajednice u predškolskom i uzrastu osmogodišnje škole, u kojoj imamo oko 25 polaznika, te Klub “Mladi prijatelji” koji okuplja tinejđerski uzrast kako članova Zajednice, tako i prijatelja. U ovom programu oko 40 učesnika uči da živi i radi zajedno, bez obzira na vjerske i etničke razlike, a pored redovnog sedmičnog druženja, organuzuje se zajedničko ljetovanje, koje se već nekoliko godina odvija na planini Igman.

U okviru “Benevolencije” djeluje  sekcija Evropeske Unije Jevrejskih Studenata sa 18 aktivnih članova.

Žene su okupljene u Ženskom klubu “Bohoreta”, koje je dobilo ime po prvoj jevrejskoj spisateljici sa naših prostora, Lauri Papo – La Bohoreti, te ovih 60 gospođa, zajedno sa svojim kolegicama iz ostalih nacionalnih društava imaju nekoliko zajedničkih programa uglavnom humanitarne i kulturne prirode.

Kulturne aktivnosti “La Benevolencije” se sastoje od stalnih izložbi u našoj galeriji “Novi Hram”, jednoj od najreprezentativnijih u Sarajevu, te u redovnom izdavalju lista “Jevrejski glas”, održavanje koncerata u prostorijama “La Benevolencije”, te gostovanja folklornih   i pozorišnih grupa iz zemlje i okruženja.