Prva izložba u okviru Sarajevske zime 2021

next Prva izložba u okviru Sarajevske zime 2021

 

 Ensar  Hadžić, akademski grafičar
Otvaranje u nedelju, 07.02.2021. godine u 17:00 časova

Galerija "Novi Hram",
Mula Mustafe Bašeskije 38
Tel/fax: +387 33 233 280
Sarajevo