Lešana Tova 5769
    
Želimo vam sreću, zdravlje i mir u 5769. godini 
Lešana Tova 5769!!!