Promocija knjige Imaginacija

info Promocija knjige Imaginacija

Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo "La Benevolencija" poziva Vas na predstavljanje knjige Predraga Fincija

Imaginacija

Promotori: akademik Vladimir Premec, Simona Goldstein, urednica i direktorica Izdanja Antibarbarusa, te sam autor Predrag Finci

Jevrejska opština u Sarajevu,  četvrtak, 21. aprila u 19.00 sati

 

Predrag Finci
OSOBNO KAO TEKST

Predrag Finci u knjizi pod naslovom Osobno kao tekst raspravlja o različitim oblicima intimnog iskazivanja i kazivanja o osobnom, od uvida u značaj intimnog dnevnika i ispovijest, preko „čitanja“ osobne fotografije biografskog filma, do razumijevanja autobiografije i biografije. Razmišljanje o osobnom kao tekstu vodi k pitanju o tekstu i pitanju o osobi, a potom k pitanju o sebstvu kao temeljnom pitanju ovakvog teksta. Pisanje o osobnom prati pitanje o mogućnosti i istinitosti govora o osobnom, prati pitanje koje pita je li istina o osobnom u subjektu samom ili je istina uvijek i samo s onu stranu svake subjektivnosti? Zato je pitanje o osobnom tekstu istodobno pitanje o osobi, o subjektu kao takvom i o prirodi teksta.

Autor je svoj zadatak definirao na više načina i razina - analizama i komparacijama, te navođenjem niza primjera i obiljem bibliografskih referenci za svaki od šest izabranih i obrađenih medija – dnevnik, ispovijest, osobna fotografija, autobiografija, biografski film, biografija. Navodi također, kritički i s duhom, pregled tuđih zapažanja o navedenim medijima. Pri tom zalazi u područja ne samo književnosti, već i estetike i filozofije, ponegdje i psihoanalize. Djelo je podijeljeno u šest poglavlja, te na kraju sadrži i iscrpnu bibliografiju kojom se autor služio.

Knjiga je namijenjena kako akademskoj zajednici tako i široj kulturnoj javnosti; posebno će biti od značaja teoretičarima književnosti, fotografije i filma, no i filozofima, te samim autorima, stvarateljima bez obzira na medij.

Knjiga se od maja 2011. može naručiti u Izdanjima Antibarbarus, ili kupiti online preko www.superknjizara.hr