Nosač Samuel

I

Ni otac, ni maćeha, ni brat Jakov nisu pomišljali na Saručinu udaju, a Saručine drugarice imale su već i po dvoje, neke čak i po troje djece.

Saruči se često otimao težak uzdah iz dubine duše. Nekad joj se činilo kao da su svi zaboravili na nju, da niko na svijetu nc vodi brigu o njoj. Bilo joj je teško, ali kraj svega toga skriveno u jednom kutku Saručinog srca živjelo je još uvijek maličak nade i djevojka se zanosila da će joj ipak jednog dana otac, onako iznenada, izbiti kući i odmah s avlijskih vrata, svečano i raspoloženo, povikati: Gdje si, Saruča, gdje si, kćeri moja? Hodi da poljubiš ruku! Zaručio sam te, zaručio, moja dobra Saruča!

Godinama je tako čekala da čuje tu vijest, taj očev poklik. Svako popodne ćulila je uši i, svejedno što se do tada već sto puta razočarala u tom svom iščekivanju, uvijek bi joj srce zadrhtalo od radosti kad god bi u neobičajeno doba začula očeve korake u avliji. Evo ga! — zatreptala bi sva — evo ga i sad, sad će da vikne: Saruča, gdje si? Gdje si, kćeri moja?

Ova jalova uzbuđenja svu su joj dušu bila istrgala. Otimala se da ne padne u očajanje. Najzad je klonula, ali do nekog vremena, (bila je tada ušla u svoju dvadesetčetvrtu godinu), odjednom se u njoj rodilo neko čudno vjerovanje. Ni sama nije znala kako je to došlo, ni zbog čega, ali neki osjećaj govorio joj je da će se toga ljeta nasigurno i zaručiti, i udati. Začas joj s lica nesta tamnih sjenki. Oči joj se razvedriše. Išla je po kući nasmijana. Ponekad je i pjevala.

Tih dana, kad je Saručino srce bilo puno tog radosnog iščekivanja, upravo tih dana dogodilo se da je njena maćeha iz najboljeg zdravlja pala u postelju.

— Nije ništa, malo se prehladila, — govorile su žene. Zaista, izgledalo je po svemu da i nije ništa. Međutim, nekoliko dana kasnije, počela je maćeha da bunca u vatri. Pozvali su tja Hanuču. Ova starica izlazeći iz sobe klimala je glavom. Saruča je gledala ukočenih očiju u nju. Da neće umrijeti? Saručino srce grčilo se pri ovoj pomisli.

Četiri dana poslije prvog tja Hanučinog dolaska bolesnica je zaklopila oči.

Maćehina smrt pogodila je Saruču kao grom. Dugo se nije mogla da pribere. Kad je malo došla sebi, bacila je pogled po sirotoj djeci. Bila su bosa, neočešljana, uplakana i gladna. I cijela kuća izgledala joj kao kakvo garište. Duboko je uzdahnula, sagla glavu i prihvatila za posao.

I do sada je Saruča radila kao rob. Sad je sve ostalo na njenim leđima. Valjalo se brinuti za svu čeljad na domu. Među polusestrama bilo je i pilježi. Dok su jedne bile prešle desetu godinu i vijale se po avliji, istrčavale na sokak, druge su još četveronoške puzle po kući i po dvorištu. Na jedne je valjalo pripaziti da ne padnu s tarabe, na druge da se ne strmoglave u bunar. Jutrom ih je trebalo redom umivati, češljati, hraniti, a neke i napitati. Ono malo haljina, što je bilo na njima, valjalo je svaki dan na deset mjesta zakrpiti, a jednom nedeljno makar kroz vodu provući.

Od jutra do mraka lijetala je Saruča po kući i po avliji. Nije znala šta će prije: mijesiti hljeb, spremati sobu, gotoviti ručak. Usred posla trgnuo bi je vrisak i plač iz avlije. Kuku meni! kriknula bi i, s rukama punim tijesta, izlijetala da vidi šta je.

Lijegala je kad su svi već spavali. Cesto puta nije ni tada imala mira. Riđi Jakov, njen brat, znao je katkad i o ponoći, pa i još kasnije, dolaziti kući. Valjalo je otvarati mu vrata, pristavljati kavu i miriti ga da ne prestravi djecu.

Papučo, njen otac, hvalio je s prva Gospoda, što mu je Saruča još kod kuće, ali kad je prošla žalost, stao je da premišlja šta će mu s tom kćeri da bude, ako ovako potraje još nekoliko godina. Neće se nikad udati. Ta pomisao bila mu je strašna. Odlučio je da se i po treći put oženi. Tražio je, raspitivao, prosio, ali mu niko nije htio da da ni udovice bez poroda, ni djevojke usidjelice. Nudili su mu dvije tri udovice s djecom. Jedna mu se od tih žena mnogo dopadala. Ali kako da je uzme i da u kuću dovede još cijelu hrpu djece. Bilo je i u njega previše toga blagoslova. Imao je dvoje, Jakova i Saruču, od prve žene. Doduše, ovo je dvoje bilo već davno doraslo za ženidbu i udaju, ali ono šestero, sve same kćeri, od druge žene, smetalo je i brojem i sitnim godinama. Osim toga živjelo se potvrdo i ležalo jedno preko drugog u maloj sobi i još manjoj kuhinji. I glavno: šta bi rekao Jakov! Jakov je zapravo vodio mesaru, trgovao stokom, zarađivao i hranio sestru, i polusestre i njega samog. Nije se zbog toga mogao ni da ženi. Kako da sad on, koji gotovo ništa ne zarađuje, dovede u ovu tjeskobu još tri-četiri božja stvora? Jakov bi sigurno, kakav je nagao i naprasit, planuo, otišao bi iz kuće i ostavio ga da gladuje i sa svojom rođenom i s udovičinom djecom. Slegao je najposlije ramenima. Šta ćemo! Život nije svadba. Udaće se kad joj bude suđeno. Sad joj se valja patiti, i njoj, i meni i svima nama. Saruču je tješio kako je znao i umio. Obećavao joj je da će je udati čim odrastu blizaniee Beja i Leja.

— Strpi se, kćeri moja! — govorio je Papučo. — Eno, pogledaj Jakova! Ni on ne može da pomišlja na ženidbu, a stariji je od tebe. I radi, muči se, vuče se po selima, noćiva po hanovima, propada u rđavom društvu, a sve zbog nas. Šta ćeš! Muka je sve to! Ali valja živjeti.

Saruča je bila razumna. Od onog dana kako se upregla u posao nije više ni pomišljala na udaju. Bila je zaboravila na sebe. Trčala je po kući i bila majka, domaćica, sluškinja i pralja.

Susjetke su je hvalile.

Prođoše četiri godine tako.

Blizanice narasle. Saruča odahnula. Počela je opet malo pomalo, da pomišlja na sebe. Nabavila je mirišljav sapun i malo, okruglo ogledalo.

Skrivajući ove stvarčice u njedra sjećala se Saruča davno minulih dana, kad je namiještala šiške po čelu i kad joj je srce udaralo i treptalo od neke samo naslućene radosti. Nadala se, da će se nešto od tog prošlog doba vratiti.

Čim se našla sama u sobi bacila je, stidljivo i kriomice kao prije toliko godina, kratak pogled u malo sjajno staklo.

Srce joj se sledilo. Vidjela je da joj je lice uvelo, a zubi pocrnjeli i neka rđa da ih je razjela. Poneki su se bili već sasvim rasuli.

— Ko će me ovakvu uzeti! — izvio se iz nje bezglasan u tugaljiv krik. Suze su joj pošle na oči. Neka tuga obuzimala joj svu dušu.

Zavlačila se često u skrovite kutke kuće, sjedila tu, naslanjala glavu na ruke i željela da se sita isplače.

Bivala je sve zamišljenija i tiša. Papučo se nekad ljutio na nj'u i karao je:

— Zaboga miloga, ne gledaj tako tužno. Kad se ćorava Luna udala, udaćeš se i ti.

II

Prilika za Saručinu udaju ukazala se istom u nosaču Samuelu.

Prije dvije godine umrlo je tome čovjeku dvoje djece, a na ljeto je ostao i udovac. Papučo ga je odmah uzeo na oko.

Ako je on ne uzme, ne znam ko će! — govorio je u sebi i sve više strepio da mu ko drugi ne ugrabi nosača Samuela, tu jedinu priliku za udaju njegove kćeri. Drugo je smišljao kako da započne razgovor o toj stvari s travarom Šimonom, Samuelovim ujakom. Trebalo je udesiti da Šimon ne primijeti kako gotovo očajnički nudi svoju Saruču. Zatražiće mu u tom slučaju odveć veliki miraz. A odakle? Ko zna, šta će Jakov reći ako mu se i nekoliko dukata učini mnogo?

Najzad se starkelja odluči da povede razgovor onako izdaleka.

— Šta je, sinjor Šimone, misli li se vaš Samuel ženiti? — upitao je jednog jutra Šimona, Samuelovog ujaka. Papučo je bio svjestan da je i ovo pitanje opasno, ali je unapred bio sračunao kako će uzmaknuti.

— Misli! — rekao je Šimon spremno kao da je najmanje dva mjeseca čekao na to pitanje. — Misli, i to brzo, vrlo brzo! — naglasio je, malo se nakašljao i dodao: — A zašto me to pitate sinjor Papučo?

— Hm! Hoćete da znate zašto vas to pitam. Pa pravo da vam kažem, ne znam ni sam. Viđam Samuela često po čaršiji .. . Sav je nekako zapušten. Sami su dronjci na njemu, pa mi ga je žao. Trebalo bi da se čovjek ženi da ima koga ko će ga gledati, ko će mu zakrpe prišivati.

— Ne govorite pravo, sinjor Papučo! Nije niko lud da u svom subotnjem odijelu nosi vreće brašna na leđima. Ni vreće brašna, ni sepete šljiva. Ali manimo se sad zakrpa, govorimo malo razboritije. Koju mi to djevojku nudite? Hajde, da vas čujem, sinjor Papučo!

— Ne nudim vam ja nikoju, dragi Šimone! Nikoju! Pitao sam samo onako. Ostajte mi zbogom.

Papučo je ušao u mesaru.

Tri dana kasnije susreo je Šimon Papuča.

— Dajte, recite mi, sinjor Papučo, šta je to s vama. Mislite li već jednom udavati svoju kćer Saruču? Mislite li ili ne mislite?

Šimon je gledao Papuču ravno u oči.

— Pa mislim! Dabome da mislim — odgovorio je Papučo raspoloženo.

— Ako imate kakvu dobru priliku, recimo kakvog trgovca ili kakvog zanatliju, vjerujte mi, neću žaliti da dam dobar miraz. Dobar, kad vam kažem. Ako vam je po volji možemo otići do Čuče pa uz kavu da porazgovorimo o tome.

— Žurim u radnju. Danas je pazarni dan, — odgovorio je Šimon lukavo.

— Ništa ne smeta. Možemo i ovako putem da progovorimo koju o tome. Koga biste mi to preporučili?

— Ja? Vjerujte mi, sinjor Papučo, nisam o tome nikad razmišljao. Ne običajem da vodim tuđu brigu. Nego, jučer sam sreo vašu Saruču i vidio sam da joj se još jedan zub slomio. Cini mi se, bilo bi već vrijeme da je kome utrapite. Ocvala je i ostarila mnogo.

— A meni se čini, sinjor Šimone, da vi ne vidite dobro. Moja Saruča niti je ocvala, niti ostarila. Pa i da je! Pa čak da su joj se svi zubi polomili i tada bi joj ja našao kakvog dobrog zanatliju. A možda i trgovca. Ne zaboravite da je to kućanica, sinjor Šimone! Kućanica kakve nema na daleko. Hvala Bogu, znate sami, deset godina vodi ona cijelu moju kuću. Vidjećete vi kakvu ću ja priliku naći za nju. Samo se strpite malo. Zbogom ostajte!

— Svaku vam sreću želim! — Šimon je skrenuo u svoju ulicu. Nekoliko dana poslije toga, počeli su, Simon i Papučo, otvoreno da se razgovaraju i odmah su se zakvačili oko miraza.

Šimon je tražio dvadeset dukata. I bio je zaintačio.

— Mnogo je dvadeset dukata, mnogo! — uvjeravao je zabrinuto Papučo i gutao gorku pljuvačku.

— Nije, — dokazivao je Šimon.

— Ali molim vas, kako da nije? Ne stiču se dukati tako lako, sinjor Šimone. Sračunajte samo koliko ima groša u dvadeset dukata. Mnogo je to, mnogo! Razmislite malo!

— Razmislite vi, Samuel može da čeka. Istom je godina od Rifkuline smrti. Njemu se ne žuri.

Papučo i Šimon pregovarali su svaki dan. Pregovori su slabo napredovali, ali Šimon je bio zadovoljan. Pozvao je nosača Samuela.

— Slušaj Samuele! počeo je ujak Šimon trljajući ruke i žmirkajući sitnim očima. — Sve do danas nisam htio ništa da govorim. A ni danas nema šta da ti kažem. Ali do pet-šest dana ja se nadam da će biti. Hehe! — smijuckao se Šimon i prstima mrsio svoju bradicu. — Znaš li da razgovaram s Papučom o tebi? O tebi i o njegovoj Saruči. I vjeruj mi, Samuele, Saruča je vrlo dobra prilika za tebe. Kućanica je. Zar nije tako? I po godinama ti je gotovo par. Mlada žena tebi i ne treba. Zar nije tako? I na kraju krajeva, djevojka je. Pa nije ni ružna. A nisi ni ti, hvala Bogu! Zar nije tako, Samuele? Ja mislim neka ti dadnu dvadeset dukata pa možeš mirne duše da poljubiš Papuča u ruku. Zar nemam pravo?

— Dvadeset dukata? — začudio se Samuel.

— Dvadeset! Nego šta ti misliš! I dobićeš ih, dobićeš, ja šta ti kažem.

Ali ne govori nikome ništa. Pravi se kao da ništa ne znaš. Dok ne završim pregovore s Papučom i s Jakovom da šutiš kao ove pijavice u ovom staklenom loncu.

Dvadeset dukata! Ovo je nosača Samuela svega zbunilo. Dan i noć razmišljao je o tim parama i smišljao šta će s njima sve da kupi. Silazeći svaki dan u čaršiju prolazio je nosač Samuel pokraj Sadine bakalnice. Jednog dana sjetio se da je Sado, prije dvije godine, s mirazom od deset dukata otvorio bakalsku radnju. Danas mu je dućan bio krcat robom.

Evo, on će s Papučinom Saručom dobiti dvadeset dukata! Kako bi bilo da s tim parama otvori radnju? Misao nije bila daleko. Uskoro mu je prohujala kroz glavu. Prohujala i opet se vratila. Najzad ga nije napuštala. Kupiti robe za te pare, otvoriti radnju, postati bakalin pa se više ne mučiti kao nosač, to bi bilo nešto! Samuelu je igralo srce.

Odlazio je sve češće ujaku i pitao šta ima novog. Šimon je odgovarao mirno:

— Strpljenja, Samuele, strpljenja! Sve će biti u redu.

Već druge nedelje činilo se nosaču Samuelu da se pregovori odviše otežu. Bio je uznemiren. — Mnogo traži njegov ujak, a radnju može otvoriti i sa deset dukata.

— Kako bi bilo, ujače, da ne tražite više od deset dukata? — predložio je nosač Samuel jedne večeri.

— Da ne tražim više od deset dukata? Kako to misliš?

— Pa tako, ujače.

Jesi li ti pametan? — namrštio se ujak Šimon i srdito nastavio da trpa neke droge i suhe trave u avan i da ih tučkom mrvi.

— Meni ne trebaju toliki dukati!

— Tebi ne trebaju toliki dukati! Ej, čovječe, trebaju oni i Salamonu Salomu koji ih ima na hiljade, a tebi da ne trebaju. Jesi li ti šenuo? Ej?

— Meni je dosta deset dukata. Deset! — navaljivao je nosač Samuel.

— Idi! — gonio ga je Šimon iz radnje, — Znam ja koliko tebi treba. Nećeš ti mene učiti. Da ti je petnaest godina govorio bi pametnije!

III Te jeseni, — bilo je to 1874. godine, — imali su nosači puno posla. Bilo je rodilo voće vrlo obilno. Svaki dan gonili su seljaci na sarajevsku čaršiju na stotine sepeta šljiva. Cijena im je bila vrlo niska i svijet je kupovao šljive kao na jagmu i pekao pekmez. Od jutra do mraka nosači su prtili ove sepete i iznosili na Bjelave. Djeca su tih dana bila sva u živom pokretu. Išli su nosačima u sretanje sve dolje do na Banjski Brijeg, dočekivala ih poklicima, skakala oko njih, pratila ih, utrčavala u avlije i zaglušnom vikom javljala domaćicama da im dolazi šljiva za pekmez.

Nosači su ulazili znojavi i umorni. Spuštali su sepete na kaldrmu, istresali šljivu u spremljena tekneta i vraćali se žurno u čaršiju po druge.

Nosač Samuel Mačoro bio je tada čovjek svojih 35 godina. Bio je dosta koštunjav, ali mršav, blijed i malo sipljiv. Uzlazeći uz Banjski Brijeg, sav bi se zadihao i bio zlovoljan. Sve mu je smetalo. Čitavim putem proklinjao je uzbrdicu, psovao rupe u kaldrmi i kamenje o koje se spoticao.

Kod »Bijele česme« spuštao je svoj sepet, skidao mastan fes, saginjao kosmatu glavu i pljuskao se vodom po neobrijanom licu. Zatim bi raskopčao haljine i maramom otirao znoj ispod pazuha. Onda je sjedao i odmarao se.

Tih dana, sjedeći u sjenci visokog grobljanskog zida, nosač Samuel se vajkao što ga ujak nikako nije htio da posluša: E, moj Samuele, govorio je nosač Samuel, da te je ujak, poslušao, pregovori bi bili davno završeni.. . Danas bi ti mogao da kažeš: Više se, dragi moji, nosač Samuel neće grbiti ovako uzlazeći uz Banjski Brijeg. Posljednji je ovo sepet koji on prti. Neka se pod njim kilavi nosač Muro! Zdrav je i jak kao međed pa može, a Samuel i ne može i neće, a i ne treba mu više. Jest, ne treba mu! Dobiće on sa Saručom deset dukata i s tim će parama otvoriti bakalsku radnju. Bakalsku radnju, dragi moji! Nego šta vi mislite!

Težak uzdah otimao se Samuelu. Usta jao je tada, prilazio sepetu, proturao ruke ispod pripetih konopaca, podizao se i noseći fes u ruci, a po glavi pokriven mokrom maramom, nastavljao put na Bjelave i gunđao: Tako, tako bih mogao da kažem, da me je poslušao. Ali on zna bolje! Njemu nije dosta deset i na kraju neće biti ni deset. Neće biti ništa. Ništa!

Gore na Bjelave stizao je otvorenih usta, sav dahćući. Usput je grdio i razgonio djecu koja su oko njega skakala i vriskala u svom djetinjem oduševljenju.

Pred veče je navraćao u ujakovu radnju. Kad bi mu ujak rukom dao znak da nema još ništa, namrštio bi se, prebacio konopac s jednog ramena na drugo i odlazio. — Neće nikad ništa ni biti. Tako se ne pregovara, dragi moj ujače! Deset, deset treba tražiti, a ne dvadeset! — mrmljao je.

Prolazeći mahalom njegova ljutnja pretvarala se u tugu. U to doba mahale su bučale od radosti. Orila se pjesma. Pomaman vrisak odjekivao je na sve strane. Izgledalo je da je zemljom med i mlijeko proteklo i da je svuda zavladala sreća i zadovoljstvo.

To se u avlijama pekao pekmez.

Hrpa žena i djevojaka sjedila je čitavo popodne za punim teknetima šljiva, vadila koštice, prala kazane, raspuhivala vatru, a sad, u samu večer, vare su već radosne plamsale, a žitki pekmez kvrcao i iz njega prskale sitne crvene kapi.

U jednom kraju avlije sjedili su muškarci, pili rakiju, mezetili; u drugom su žene čučale u živom razgovoru. Djevojke su miješale crvenu vrelu kašu, poticale vatru, pjevale, smijale se. Djeca se gonjala oko kazana, vrištala. Čas se sakrivala iza širokih haljina svojih matera i strina, čas izlijetala otuda kao pomamna. Nigdje im nije bilo smire. Sad su prilazila kazanu, zahvatala kašikama od još nedokuhanog pekmeza, lizala, pržila jezike, sad izlazila na sokak pa se domalo otud vraćala vitlajući praznim kašikama i derući se iz sveg glasa.

U mnogim avlijama udarao je def, svirala zurla, razvlačila harmonika. Na razgrnutoj že-ravi okretao je kakav »majstor« šiš-ćevap, a djeca pekla kukuruze.

Visoko iznad avlija izvijala se pjesma:

Yo pasi por la tu guerta,

Tu estavas en la puerta.

Te saludi, te fuites.

Esto no me se aresenta.1)

1) Prođoh poret tvoje bašče, ti stajaše na vratima. Pozdravih te, ti pobježe. Ne mogu da se snađem.

Nebo je bilo puno zvijezda. Mjesec se javljao iznad Žute Tabije, a kroz noć se pronosila neka živa radost i treperila u njoj.

Nosač Samuel ulazio je tužan u kuću. Lijegao je odmah na svoj ležaj. Papučo i Simon kao da su uživali u ovim pregovorima. Vodili su ih polagano, strpljivo, po nekom naročitom planu. Popuštao je i jedan i drugi, ali sporo i oprezno. Za ovo dva mjeseca Šimon je bio istom sišao na šesnaest dukata, dok je Papučo svoju ponudu povisio od pet na osam.

Uzalud je nosač Samuel sve češće navaljivao na Šimona da popusti. Šimon je tvrdoglavo odbijao:


—Ostavi, molim te, ja znam kako se pregovara! Tada se umiješao i mesar Jakov, Papučov sin:

— Šta? Šesnaest? Ne dam ni osam! I to je mnogo! Ne dam ništa! — vikao je riđi Jakov na oca Papuča. Bio je sav crven i zelen u licu kao nedozreli patlidžan. — Šta ste vi vidjeli na njemu? Sta? Udovac je, nos mu je otišao u stranu. Je li zanatlija? Je li obućar? Krojač? Je li trgovac? Ništa od svega toga. Nosač! Hamalin! I još je sipljiv kao ciganski konj. Jedva može da zaradi hljeba. A znate li da je u našoj kući Saruča naučila da ima, ako ništa, a ono mesa i za ručak i za večeru! Ne dam je! Ne dam je njemu kad bi je htio golu i bosu, a kamoli da mu još dam šesnaest dukata. Matrak.

— Slušaj, Jakove, — trudio se Papučo da umiri sina. — Sjedi i ne uzrujavaj se. Jest, imaš ti pravo, Samuelov nos otišao je na lijevo kao da ga rukavom otire uvijek na tu stranu. Tako je! Ali reci ti meni, je li Saručin nos ljepši? Hajde reci, Jakove. I reci mi, kakvi su joj zubi? Zar joj nisu dva prednja prelomljena? Zar joj i drugi nisu crni kao da vazdan žvače samo katran, a ne debelu bravetinu, bijelu kao snijeg? I još nešto da ti kažem: navršila je dvadeset i devetu, moj sine! Druge se djevojke udavaju od osamnaest. Ja sam tvoju majku uzeo, a nije bila navršila ni sedamnaest. I još nešto. Pogledaj Saruču kad odeš danas kući. Oči su joj kao da tuguje za mrtvima, ili kao da će sutra skočiti u bunar. Hoćeš li da čekamo dok joj se sataru svi zubi, dok osijedi kao što sam ja osijedio? Šta će sirota onda? Budi pametan!

— Ne dam je njemu! — odgovarao je Jakov. — Ne dam i gotovo!

Papučo je otišao Šimonu i požalio mu se. Ispričao mu je sve što je Jakov rekao.

— Eto sad znate sve. I vjerujte, ja nisam kriv, Šimone! Šta mogu? U njega su pare, on ih zarađuje. Kažem vam: Teško ocu koji je spao na to da ga sin hrani. Teško njemu. Ne daj Bože to ni najvećem dušmaninu. Nosač Samuel u svojoj ljutnji vikao je na Šimona:

— Vi ste krivi, vi! Trebalo je odmah tražiti deset, a ne dvadeset. Ja sam vam govorio! Deset, deset je trebalo tražiti!

— Šta ti znaš šta je trebalo. Da sam tražio deset ne bi ponudili ni pet.

— Dali bi deset, dali bi odmah bez ikakvog prigovora. Ja znam da bi dali! Čekaj, otići ću ja do Jakova, vidjećete sve ću svršiti za dan. Za jedan jedini dan.

— Hehe! — nasmijao se Šimon. — Ti, ti ćeš svršiti! Ti! Znaš li šta je Jakov rekao o tebi? Rekao je da ti ne bi dao Saruču ni kad bi je htio golu i bosu? Rekao je da nisi vrijedan ni hljeba da zaradiš. I ima pravo. Da si pokojnog oca slušao ne bi danas bio nosač. Ali ti, ti sve bolje znaš. Ti si uvijek najpametniji. Eto, sad si čuo šta ti je rekao Jakov, Hajde, pregovaraj s njim. Svrši sve za jedan dan. Hajde!

U Samuelu se uzbunila krv. Htio je da ode pravo Jakovu i da mu tresne u oči da je on niko i ništa i da mu u brk skreše da je propalica i najgora pijandura. Bio je i pošao, ali kako se još nadao da će stvar nekako urediti, svrnuo je u drugu ulicu.

Cijele nedelje iščekivao je nosač Samuel da će mu ujak javiti da su pregovori opet nastavljeni. Mjesto toga čuo je u kavani kod Čuče da je Jakov otišao na selo i da će tamo ostati pet-šest dana. Bio je sav očajan.

Jakov se vratio dan ranije sa sela. Bio je vrlo dobre volje kad je došao. Dotjerao je čitavo stado janjadi i devetnaest debelih ovnova. Stoka je cijelo ljeto pasla na Zelen Gori. Bila je zdrava i debela. Nije bila ni skupa. Jakov je računao da će na njoj dobro zaraditi. Odmah po svom dolasku poslao je po Šimona.

— Neka dođe, ali odmah! — poručio je obijesno kako je on to već znao. Kad je travar došao, riđi Jakov nije mu dao ni da sjedne.

— Slušajte, Šimone, — rekao je odrješito. — Dva mjeseca se natežete s mojim ocem i ništa. Danas ću vam ja da kažem dvije riječi, ali vi ni jedne da mi niste progovorili. Dajem deset dukata i opremu zbog koje se neću zastidjeti. Primate li ili ne primate? Da ili ne? Govorite!

— Besiman tov! Neka je sretno! — rekao je Šimon i pružio ruku.

IV

Nosač Samuel izljubio se s ujakom. Čitave noći gotovo nije spavao. Deset dukata! Deset dukata će dobiti. Sutradan kad je izišao na sokak učinilo mu se da je dan ljepši od svih dana prošlog ljeta. Koračao je živo.

Na čaršiji privezao je svoj konopac o sepet vješto kao nikad prije, podmetnuo leđa i skoro potrčao kao da je nosio praznu krošnju. Uz Banjski Brijeg curio mu je znoj s čela i niz bradu kapao na kamenje . .. Dahtao je (sepet mu je bio pun do vrha, a i dan je bio sunčan, kao da je bilo ljeto a ne jesen), ali sve to nije smetalo nosača Samuela. Toga dana uzlazio je na Bjelave kao da je bio drugi čovjek, kao da je bio snažan isto kao i Muro. Nije se odmarao nigdje. Prošao je mimo »Bijele česme« kao da nikad nije spuštao sepeta kraj nje.

Uskovitlane misli nosile su ga kao na krilima. Ispod opuštenih gustih brkova nasmijavali mu se veliki žuti zubi. Radost je rasla u njemu. Živo je vodio razgovore sam sa sobom i gotovo zaboravljao da ga sepet žulja po plećkama, a znojave haljine da ga zapliću u hodu.

Ovaj dan bio je za njega svečan, najljepši od svih dana u njegovom životu. Izgledalo mu je kao da je neka velika svetkovina, a na njemu da su subotnje haljine, a ne stari masni fes i dronjave zamazane čakšire.

Ispravljao se pod sepetom što je bolje mogao. Srce mu je kucalo kao da mu je bilo saljeveno od samog tuča. Sve je zvonilo oko njega: Bakalin će on biti, bakalin. I neće se više zvati »nosač Samuel«, nego »bakalin Samuel«. I neće se više povijati pod punim sepetima, ni grbiti pod vrećama nabijenim kavom i brašnom. Dosta je toga bilo ovih deset godina! Dosta i predosta. Sad će sjediti kao čovjek u svojoj radnji, mjerice mušterijama šećer, so i kavu, naljevaće im gas i zejtin i nositi »plajvas« zadjenut pod fes kraj samog uha, onako kao što nosi bakalin Sado, bakalin Mento i bakalin Juso.

Koračao je sve snažnije a sve grčevitije stiskao obje šake kao da je u njima držao ono deset dukata. Odasvud su navaljivale na njega neke vedre misli i praćakale se jedna preko druge kao ribe kad se mrijeste. Svaka je bljiještala svojom radošću.

Otvoriće radnju! Bakalsku radnju! Nabaviće i ovo i ono! Isturiće kraj vrata na praznim sanducima dvije tri pletenke. Jednu s lukom, drugu s krompirima a treću sa suhim kruškama. Kao i Sado, kao bakalin Sado što je isturio kad je prije dvije godine otvorio svoju bakalnicu.

Od jutra do mraka dolaziće mušterije. Kupovaće i plaćaće. U večer, kad bude vrijeme da se radnja zatvori, pokupiće iz čekmedžeta pare, izbrojaće ih, strpati ih u kesu, objesiće kesu oko vrata, zaključaće radnju i polako krenuće kući. Saruča će ga čekati s večerom. Uči će polagano, bez žurbe, u kuću, skinuće cipele, sješće na minder, izvadiće kutiju, savijače cigaru i pričaće ženi ko mu je sve pazario, koliko je zaradio i ko mu je šta dužan ostao. Po večeri skidaće se, ali ne kao što se sad skida, brzo i na vrat na nos, umoran kao pas, da što prije opruzi noge, nego polako, na tenane, svlačiće sa sebe sve haljinku za haljinkom, pa onda se lijepo pružiti po dušeku, pokriti jorganom, širokim, dugačkim jorganom i kazaće ženi: — Hajde, ugasi lampu i hodi lezi i ti, opraćeš to suđe sutra.

Tako se zanosio nosač Samuel i djeci usput dijelio šljive kao da su bile njegove.

Kad se vratio s praznim sepetom na leđima zastao je kraj »Bijele česme«, umio se, sjeo, smotao cigaru, pušio i tonuo u sve zamamnije snove: Bakalin! Bakalin će on biti i njegov mučan život krenuće sad širokim i ravnim putem. Neće se više vući s jednog kraja grada na drugi, neće se više penjati iz čaršije do na vrh bjelavske mahale. I neće zimi čučati pred ma-gazama trgovca Maira, trgovca Elišaha i trgovca Salamona, čekati tu da stignu kola i tovarni konji, pa skidati i nositi bale i sanduke, vreće i tulume i povijati se pod njima do zemlje unoseći ih u magaze ili iznoseći ih otuda da ih tovari na kiridžijske konje. I neće u najteže zimske dane kad smetovi zakrče drumove, te nema prelaza preko Ranjena i Vučje Luke, cvokotati zubima i obijati pragove tražeći makar kakvog posla da bi koru hljeba zaradio. Neće više biti svih tih muka, nego će lijepo sjediti kraj mangale u svojoj bakalnici, pružaće ruke prema vatri, gledaće kako vrcaju iz ćumura varnice i grijaće se kao što se svake zime grije bakalin Sado, bakalin Mento i bakalin Juso.

I zarađivaće deset puta više nego što sad zarađuje, a neće se cijele godine namučiti, koliko se sad namuči dok jednom iz čaršije znese samo jedan sepet šljive na vrh Bjelava.

Neka se nosač Muro muči ovim poslom. Muro je jak i snažan kao međed. Može on sto godina da se grbi, neće mu biti ništa. Ali on, on je već sad dosta i osipijivio, a i desno ga koljeno boli. Trga ga ta kostobolja po noći nekad žestoko. Tu je bolest navukao u studenoj ma-gazi sinjor Maira. Ej taj Mair! Krv mu pije. Pušta ga onako znojava da čuči u kraju, kad se vrati s posla po svoj teškom mukom zarađeni marjaš, pušta ga da čeka po čitav sat i više. Bije studen iz kamenog zida i kamenog poda, a na njegovim nogama nema galoša kao u sinjor Maira, a nema ni mangale pokraj koljena, nego studen mu se uvlači u kosti, a Mair mirno konta, piše račune, broji novac i puši cigaru za cigarom. Dolazilo mu je teško to čekanje. Koliko je on puta htio da se ispravi pa da kaže: — Ej, jesam li čekao dosta, hoćete li da se smrznem ovdje za taj vaš marjaš?

Htio je on tako da kaže, ali kako da to učini? Šta bi sinjor Mair uradio? Podigao bi oči sa svog teftera i samo rekao: — Sikter! Da mi niste izašli nikad više pred oči. Napolje! Pasji sine!

Tako bi rekao sinjor Mair, a o tom bi istog dana saznao i sinjor Salamon, i sinjor Li-jačokan, i što bi bilo onda s njime? Mogao bi da se objesi o svoj hamalski konopac. To bi mogao!

Ali sad, sad ga neće sinjor Mair tako vrijeđati, sad on više neće čučati i gutati sve gaz-dinske tabijate. Sad će oni da govore s njim drukčije. Zvaće ga da pazaruje kod njih zejtin, gas, kavu, šećer, so. Jest, zvaće ga i čašćavaće ga kavom, kao i bakalina Sadu što čašćavaju, kako je on to vidio na svoje rođene oči. Kavom i duhanom! Život, život će to biti.

I Saruča nije slabunjava kao pokojna Rifkula. Ako mu Bog da djece, a daće, neće ona umirati kao Rifkulina, pa kad odrastu biće i od njih pomoći. A ko zna? Ža sinjor-Elišaha pričaju da je imao na Baščaršiji dućanče, gdje je prodavao bakaluk i stare fesove. A sad, magaza mu je velika, sva od tesana kamena, sa velikim zeleno obojenim gvozdenim vratima, sa prozorima na kojima su gusti željezni demiri, a krcata je robom: Bale su pamuka tu, topovi čohe, ka-dife i svile, nebrojena testeta fesova, šamija i svake druge najskuplje robe.

Bilo je prošlo podne kad se sastao s nosačem Murom. Čučali su obojica kraj praznih sanduka u maloj ulici blizu sinjor-Mairove magaze. Ručali su svaki svoj somun sa ćevapčićima koje je Čiči u vrelom loju na Pred-Imaretskom ćošku pekao na tavi derući se vazdan: Ćevapčići! Vreli ćevapčići.

— Ajde, neka ti je srećno, Samuele, srećno — čestitao je Muro Samuelu zaruke i žva-čući pogolem zalogaj somuna nastavio je: — A je li istina da ćeš dobiti čitavih deset dukata?

Jest! — potvrdio je Samuel.

— Baš deset? Deset!

— Valja tvoje. Pa šta ćeš da radiš s tim parama?

Nosač Samuel nije odmah odgovorio. Pomakao je mastan fes malo u stranu, počešao se po čupavoj glavi, otkinuo je zubima komad smotana somuna, pa pošto je zalogaj dobro prožvakao, rekao je:

— Pravo da ti kažem, ne znam ni sam šta ću da radim. Ali mislim da ću ih ostaviti u sanduk. Nek se nađu. Može se čovjek razboljeti. Zar nije tako?

Muro nije ništa odgovorio. U ćutanju dokrojačili su ručak. Pojeli su i pregršt šljiva. Muro je rukom otrao usta, brkove i bradu. Onda je zaklimao glavom i, polagano, savijajući cigaru, nastavio prekinuti razgovor.

— Ostavićeš ih u sanduk, kažeš?

— A šta bih drugo radio?

— Da je meni deset dukata, vidio bi šta se radi s tolikim parama. E, — uzdahnuo je Muro, — ali pravo da ti kažem, dobio sam i ja sa svojom Bejom i više od deset dukata, pa ništa, ništa nisam uradio. Metnuo sam ih u sanduk. I sad ih nema. Bio sam budala. Ali sad, sad da su mi te pare! Sad bih ja znao šta bih radio s njima. Nosač Samuel gledao je u Muru.

— Hajde, da čujem, šta bi sad uradio da si na mom mjestu?

— Sta bih uradio? Ja znam, šta bih uradio. Ali treba imati glavu, glavu pa da znaš šta se s tolikim parama radi. Nosač Samuel se nasmijao.

— Ne boj se. Neću ih ni ja ostaviti u sanduk. Neću! Imam i ja glavu! Imam! Znam ja šta ću s njima. Vidićeš!

— E, moj Samuele, i ja sam mislio da imam glavu i pameti u njoj. Ali je nisam imao.

— Vidjećeš! Skontao sam ja već sve, — rekao je nosač Samuel ponosno, ustao i pošao na posao.

V

Tih dana nosač Samuel raspitivao je, onako u razgovoru, pošto je so u vrećama, gas u kantama, zejtin u tulumu, a šećer u glavama.

Trgovac Binjo izmamio je nosaču Samuelu tajnu.

— Bakalsku radnju hoćete da otvorite? Dobro je to. Dobro, — potapšao ga je Binjo po ramenu i stao da ga savjetuje. — Ali dobro da pazite, Samuele, gdje ćete uzeti dućan. Nije svejedno gdje bilo otvoriti bakalnicu. Ovdje u čaršiji je dobro, ali ovdje nema praznih dućana. Nego gledajte tamo po mahalama. Ima još lijepih mjesta. Gore na Banjskom Brijegu, na Mejtašu, na Bjelavama. Tražite, ali dobro otvorite oči. Gledajte, da nađete nešto kao što je našao Sado. Tako nešto. Samo nemojte gdje bilo. Ako šta nađete, javite mi pa da vam kažem, valja li ili ne valja. Nađete li što dobro, otvoriću vam kredit. Deset dukata na deset u gotovu. Neka vam bude sa srećom!

»Nešto kao bakalin Sado! Kao bakalin Sado!« tutnjalo je za Samuelom.

Nosač Samuel prtio je sepete, obilazio je mahale i tražio. Gledao je desno, gledao je lijevo, ali prazna dućančeta nije bilo nigdje. U Tuzlinom sokaku našao je neku rupu. U njoj je nekad Judače držao nešto kao bakalnicu, ali posao mu nije išao. Pojeo je kapital, zadužio se i sad se muči. Svaki se dan bavi nekim drugim poslom. Danas prodaje po ulicama burek, sutra sapun, prekosutra limunove, pa opet mu ne može biti a da petkom ne ode da ište milostinju.

Neće mene stići takva sudbina! Dobro ću ja otvoriti oči, dobro! — mislio je nosač Samuel.

Sedmog dana po zarukama nosač Samuel bio se snuždio. Zabrinjavalo ga što nikako nije mogao da nađe zgodno mjesto za svoju bakalnicu i strahovao je da ga neće nikad ni naći.

Oko podne prolazio je ispred ujakove travarnice. Na otvorena vrata opazio ga je Simon i zovnuo ga.

— Šta je? — začudio se Šimon, videći ga ovako tužna. Da nije imao kakvih riječi sa ri-đokosim Jakovom? Bili su za to veče pozvani na sijelo kod Papuča. Da se nije šta dogodilo? Jakova je poznavao kao goropadna čovjeka. Da mu nije šta rekao? Sve se od njega moglo očekivati. Taj Jakov, koji se stalno vukao po selima, natezao sa seljacima pazarujući od njih stoku, koji je spavao po hanovima sa kiridžijama, kočijašima i mesarima i koji se vječito svađao s čobanima, taj riđi Jakov postajao je iz godine u godinu sve suroviji. I kao dječak bio je žestok. Sad je bio i prijek i ljut. Ljut kao pašče, kako je o njemu govorio sam Papučo.

Mesar Jakov, kao i drugi mesari, nosio je bensilah, a za bensilahom zadjevena tri velika oštra noža. Zaudarao je na sirovo meso i loj. U kući su svi strepili pred njim, ali su mu odavali i starješinsku čast, jer je radio, zarađivao i izdržavao čitavu porodicu. Papučo je bivao samo u radnji kad bi Jakov odlazio na selo. Ostajao je i tada samo dok bi rasprodao ostatke mesa, loja i crijeva. Onda je zaključavao radnju i odlazio u kavanu i igrao čitave dane domina i karata.

Da nije bilo Jakova, Papučovi bi gladovali. Bio je vrlo sposoban trgovac. Kod njega je bilo najbolje meso i najbolji loj. Zato je imao i najbolje mušterije. Sa svakim je bio vrlo osoran, čak i surov, ali dosta je bilo da ga koja mušterija upita kad će da se ženi, pa da se udobrovolji:

— Kad ću da se ženim? — ponavljao, je svojim promuklim glasom pa onda razvetao: — Sedam sestara treba mi da poudam pa onda da mislim na sebe. Sedam! Eto, kad ću da se ženim! Šta mislite, treba svaku nahraniti i svakoj po nešto za miraz ostaviti... — govorio je dugo i sjekirom otsjecao s masnih ovnujskih trupina najbolje komade mesa i bacao na kantar. Mušterije su odlazile zadovoljne, ali su ga grdile u sebi zbog njegove surovosti i žalile ne-srećnu djevojku koja bude morala da pođe za njega.

Riđokosi Jakov imao je još jednu manu. Prije nekoliko godina bio se pobratimio s nekim Turkušom iz Anadolije, brkatim i zloglasnim rakijašem. S njime se često opijao i provodio vrlo opako. U pijanstvu svađao se s kim je stigao. I sa zaptijama turskim. Kad su u grad nailazili čočeci svaku je večer odlazio da gleda njihovu igru. Često je ležao u zatvoru. (Kad je četiri godine kasnije Hadži Lojo podigao bunu, riđi Jakov pošao je s nožem u zubima da brani Bosnu od »pogana Švabe«).

— Da se nisi svadio s Jakovom? pitao je zabrinuto Šimon, sjetivši se Jakovljeve grdnje o kojoj je sam u ljutnji pričao Samuelu.

— Zašto da se svadim? Nisam ga ni vidio! — rekao je nosač mirno, iako ga je ovo pitanje lecnulo.

— Pa šta ti je?

— Nije mi ništa. Boli me malo stomak.

— Stomak? Stomak te danas boli? Danas kad smo na sijelu kod Papuča gdje će biti i da se jede i da se pije? Odmah da svratiš kod Čuče i da popiješ čašicu gorke rakije. Danas te ne smije stomak da boli. Hajde, a večeras da dođeš po nas i ne zaboravi ponijeti fenjer.

Nosač Samuel lutao je ulicama i smišljao zašto ga je ujak pitao da se nije možda svadio s Jakovom. Nije mogao da dokuči. Ušao je u Isakovu berbernicu. Tu je našao bakalina Sadu.

Sado je sjedio na stolici. Bio je umotan u šareni čaršav. Berberin Isak podrezivao mu je kosu. Odrezani čuperci bili su mu popali po čelu i licu, i nosač Samuel nikad ne bi ni prepoznao Sadu, da nije bio u razgovoru s berberinom Isakom.

S početka nije Samuel mogao nikako da uhvati o čemu razgovaraju. Onda je razumio kao da Sado napušta bakalnicu i da otvara dolje u čaršiji veliku radnju. Napušta bakalnicu? Je li dobro čuo?

Nikako nije mogao da vjeruje svojim ušima. Tada je Sado rekao jasno:

— Zaradio sam tamo dosta. Ali sve je to ništa. Bez čaršije nema rada. Gore u mahali je sve sitno. Sitne mušterije, sitni poslovi. Sto dana, devedeset groša. Bakalska radnja je bakalska radnja, a drugo je trgovina.. Drugo! Zar nije tako? U trgovini treba čovjek da se ogleda. Nosač Samuel nije se mogao uzdržati. Umiješao se u razgovor.

— Prtljate iz bakalnice?

— Zar se to zove prtljanje? Otvaram trgovinu. Trgovinu! Znate li šta znači kad se kaže trgovina, Samuele?

Nosač Samuel, kad je izišao iz berbernice, bio je sav izvan sebe. Gledao je svaki čas na Sahat-Kulu i jedva čekao da se smrači. Čim se bude našao kod Papučovih, povešće razgovor o svojim namjerama da otvori bakalnicu. Svi će se iznenaditi kad čuju o tome i svi će reći da je to vrlo pametna stvar. A kad im bude rekao da bakalin Sado ostavlja radnju i da seli u čaršiju, Jakov će ustati i kazaće: — Samuele, odmah sutra zakaparišite dućan. Odmah sutra! Evo vam pare! Koliko vam treba? Govorite!

Razmišljajući tako svratio je još u jedan dućan, kupio svijeću i krenuo kući. Tu se najprije dobro umio, onda je obukao svoje prazničko odijelo, uzeo fenjer i pošao po ujaka.

VI

Kod Papučovih mirisala je i avlija na pečeno meso. Simha je na kućnim vratima dočekivala goste. Udarala je u def i pjevala dobrodošlicu. U sobi su gorile dvije lampe. Negdje su nabavili i nekakav dugački sto i iskitili ga cvijećem. Kad su svi stigli počela je slava. Točila se rakija, iznosila jela. Raspoloženje je raslo. Na dnu stola sjedio je riđi Jakov. Lagano je i on ispijao čašice kao i ostali. Ali uskoro je počeo sve češće da pruža ruku s praznom čašom.

Točiti prečesto čašu čovjeku kakav je bio riđi Jakov nije bilo pametno. Stoga su se žene već ranije dogovorile da budu škrte u tome i da se prave kao da ne vide kad on bude tražio da mu toče. I bilo je tako. Čim bi Jakov pružio čašu, neka bi od njih napravila kakvu šalu i svi bi prasnuli u smijeh. I sam se Jakov smijao. Bio je dobre volje. Ali sve to nije moglo da potraje dugo. Jakova je ljutilo što mu ne ukazuju dovoljno pažnje. Mrštio je čelo, gutao pljuvačku, a najposlije je stao da škripi i zubima.

Ovo škrgutanje nije se, nažalost, čulo. U sobi je bilo vrlo bučno. Pjevalo se, govorilo u sav glas, pričalo a i suđe je zvečalo. I klupe i stolice su škripale. Stari Papučo bio se toliko ugrijao da je namigivao na Esteru, koja se ljuljala amo-tamo i ludo tresla defom. Izdizala je svojim krještavim glasom što je bolje mogla, a Hajmačo, njen muž, limar iz Limarske ulice, poznati veseljak, udešavao je glas sa ženinim, mahao rukama i, sav u nekom zanosu, zatvorio oči.

Saruča je sjedila na svom mjestu. Gledala je preda se i bivala sve bljeđa. Sva je strepila da Jakov ne počini kakvu nepriliku.

Nosač Samuel, zaručnik, sjedio je svečano u svom subotnjem odijelu, slušao je razgovore, pjesme, uzimao je sad komad kokošijeg mesa, sad komad pečene janjetine, jeo, mljackao jezikom i čekao zgodnu priliku da započne razgovor o svojoj bakalnici i jednako smišljao koliko da zatraži kad mu Jakov bude ponudio pare za kaparisanje dućana.

Kolebao se. Osam cvancika ili čitavu bijelu medžediju? Unoseći se u ove misli prestajao bi na mahove i da jede. Tada bi žene graknule:

— Što ne jedete, Samuele? — Dajte, natočite Samuelu rakije!

Prikučite Samuelu sahan s kokošijim mesom! Uzmite, Samuele, koji krastavac. Ništa ne jedete! Baš ništa!

Samuel bi se trgnuo i opet prihvatio jela.

Upravo je nosač Samuel bio uzeo mastan kokošiji vrat i s njega cupkao meku kožu punu sala, kad je riđi Jakov iznenada skočio sa svoga sjedišta:

— Šta je? — počeo je da viče. — Jesam li ja živ ili nisam? Samo se brinete za njega, »Samuele jedite! Samuele, pijte, Samuele, hoćete li ovo? Samuele, hoćete li ono? A ja? Jesam li ja tu ili nisam. Na srijedu s tom rakijom. Hoću i ja da pijem i da se opijem! Rakiju ovamo!

Derao se strahovito. (Ovako je još samo Ahmet Anadolac znao da se dere). Bio je sav pomodrio u licu i drhtao je. Simha je brzo skočila s rakijskom bocom, ali već je riđokosi Jakov bio tresnuo pesnicom o sto. Udarac je bio tako silan, da su čaše poskakale u vis kao uplašeni pilići. Zazvečalo je suđe. Jedna je viljuška poletiia prema Erdonji. Da se žena nije sagela, udarila bi je u čelo.

S plitkog suda koji je stajao pred Samuelom iskočilo je kokošije krilo iz gustog zaprška i pljusnulo Samuela po obrazu, a odatle mu se skotrljalo niz novo odijelo.

Stara Erdonja prestravljena dernjavom i onom viljuškom, gubila je svijest, naginjala se sve više, dok se najzad nije stropoštala na pod. Papučo je ukočio pogled u Jakova. Brada, uvinuta prema prsima, čisto mu se tresla. Vidjelo se da se i u njemu sprema bura. Do tada se Papučo nije nikad naljutio na svog sina. Ovoga puta nije mogao da se uzdrži. Dok su podizali Erdonju, i dok je Samuel otirao lice i odijelo krajem peškira, Papučo je ustao i, opruživši ruku prema vratima, stao da viče:

— Napolje, skote! Napolje!


Dugi zakovrdžani solufi koji su mu visjeli sa sljepoočica ljuljali su se kao splet uznemirenih pijavica.

Svi su se skamenili. Strah, da će riđi Jakov trgnuti nož iza bensilaha i početi jednog po jednog da kolje, bio ih je sve ukočio. Ali riđi Jakov rekao je mirno i poslušno:

— Idem, oče! Idem!.

Bio je pošao. Bio je i otvorio vrata, zakoračio, ali tada se odjednom okrenuo i počeo pribrano, tiho:

— Tjerate me kao psa. Ne smeta. I nisam drugo nego pas. I evo idem. Idem da vam ne smetam, a vi, gospodo, jedite, pijte i veselite se dalje kako ste počeli. I ja ću se veseliti. Potra-žiću Ahmeta Anađolca i opiću se. I vi ćete se opiti. Ali ne zaboravite da niko od vas ne bi sjedio tu gdje sjedi, da ja nisam tresnuo svojom kesom. Niko! Da ja nisam obećao deset dukata za svoju sestru, Saruču, ni vi, Samuele, ne biste glodali danas kokošije vratove i trpali u stomak pečena jaja, pobiberena biberom, koji sinjor Mair nabavlja iz Indije.

Hajmačo je počeo da ga umiruje.

— Mir, dok ja govorim! — dreknuo je riđokosi Jakov. Stupio je naprijed, metnuo ruku na držak velikog noža i nastavio sve odlučnijim glasom:

— Još ovo hoću da vam kažem: Ja, ridi Jakov, mogao bih lako da vam iz stomaka izvadim pečenje, koje ste požderati i rakiju koju ste polokali. Mogao bih i nosaču Samuelu da kažem: — Ako vam je po volji, uzmite Saruču ovako golu i bosu i bez učkura na gaćama, a mjesto dukata dobićete matrak. To bi mu mogao da kažem. I nosač Samuel i njegov ujak Šimon ustali bi tada i otišli, jer ne uzimaju oni Saruču, nego mojih deset dukata. Jest, nosaču Samuelu, ne trzajte se i ne gicajte nogom kao preklani jarac. Sve je tako kako ja kažem. Nego šta! Dva ste se mjeseca natezali zbog tih dukata. Večeras ni jednim pogledom niste udostojili Saruču. Dukati su vam u glavi. Dukati! A žene se vrte oko vas i nude vas: »Uzmite ovo, uzmite ono. Natočite Samuelu! Dajte mu mesa« — Pu! Sram vas bilo.

Papučo se pomakao i htio je da drekne na sina, ali se riđi Jakov tada mašio rukom za bensilah i viknuo: — Psst! Ne pometajte me, oče! Nikome ništa neću učiniti. Dao sam riječ. Hoću da je iskupim. Evo, ovdje su dukati. Pet je u srebrnim medžedijama a pet u napuljonima.

— Izvadio je kesu i zazvečao s parama. — Evo vam ih, neka vam se duša smiri, sinjor Samuele. A ti, Saruča, poskakuj za njim kao kuja. Ali znaj, kad bi moglo biti, on bi uzeo dukate, a tebe bi ostavio kod tvog i mog ludog Papuča. . .

Bacio je kesu nasred stola.

Svi su trgli natrag, kao da je bacio bombu koja će prsnuti i raznijeti ih.

— Uzmite ih, sinjor Samuele, uzmite ih i živite! Eto vam dukata! Niko se nije micao. Samo su se oči pokretale sad desno, sad lijevo. Samuelu se osušilo grlo. Šta da radi? Šta da kaže? Da li da uzme pare? Ako ih uzme, sutra će se pričati po gradu, kako mu je Jakov bacio dukate, kao kad se psu baci komad debela mesa. I imao je pravo Jakov. On, Samuel, sanjao je samo o tim dukatima. O bakalnici! Bez tih dukata ne bi mu Saruča ni na um pala. Sve je tako! I evo sad ti dukati leže pred njim, može ih uzeti samo treba da pruži ruku. Ali kako da pruži tu ruku? Kako? Svi gledaju šta će da radi. Svi se pitaju: Hoće li ih uzeti? Hoće li?

— Samuele, — prekinuo je tada ćutanje ujak Šimon i rekao odlučno: — Uzmi novac, i da se zaruke slave dalje.

Samuel se spremao da ustane i da uzme kesu s dukatima, ali ga je odjednom obuzeo strah da će se ako uzme novac, jedna od onih lampi na zidu utrnuti, i to ona, što onako dobro svijetli. Sumrak će zavladati u sobi, svi će ćutati i niko se neće micati s mjesta. Simha će spustiti def na pod, a Saruča će se zagrcnuti od nekog užasnog plača, koji će strahovito da provali iz nje i domalo će joj srce pući.

Ustao je brzo i sav drhćući rekao je: — Simha, vratite mu kesu! Samuele! — opomenuo je ujak Šimon kratko i oštro svojim piskavim glasom.

Samuelu je bila udarila krv u glavu. Mračilo mu se pred očima. Ponovio je:

— Simha, vratite mu pare. Ne trebaju meni dukati!

— Ne govori gluposti! — siktao je Šimon. — Uzmi pare kad ti kažem!

— Neću da uzmem — odriješio se Samuelu odjednom jezik. Vikao je:

— Neću da uzmem, ne trebaju mi takve pare. Ne uzimam ja Saruču zbog para. Zivjeću ja i bez njih. Uzeću Saruču golu i bosu. Zivjeću i bez njegovih dukata!

— Zivjeće! Hahaha! Živjeće bez mojih dukata! — cerekao se riđi Jakov.

— Jeste, živjeću, živjeću! — okrenuo se Samuel prema njemu. — Živjeću! — Pružio se po stolu, dohvatio kesu i tresnuo njome Jakovu u prsa.

Kesa je snažno udarila Jakova po grudima i pala mu za bensilah.

— Eto vam ih! Zivjeću i bez njih, jest, crveni pijetle! Crvena pijanduro! Hahaha! — cerekao se riđi Jakov.

Neko je dao znak. Simha je udarila u def, zatresla njegovim zvečkama, a Hajmačo je zapjevao. Estera je Jakova izgurala napolje.

Nosač Samuel pao je umoran na klupu. Bio je blijed i drhtao je. Poslije pjesme ustao je Papučo, skinuo sa sebe svoj dugački lanac sa srebrnim satom. Svojim rukama objesio ga je nosaču Samuelu o vrat i metnuo mu sat na pas. Nije rekao ni jedne riječi. Dohvatio je zatim čašu i nazdravio:

— Gospodo, vi ste svjedoci. Bog uzima i Bog daje! Ono mi je rođeni sin, ali ovoga mi Bog šalje. Samuele! Lehajim!

Samuel je prihvatio čašu, kucnuo se i rekao:

— Vjenčanje neka bude odmah druge nedelje. Sto je ruha spremljeno, spremljeno je. Meni ne treba više. Nosač Samuel će raditi i živjeti.

— Lehajim!

— Lehajim!

Stari Papučo i nosač Samuel ispili su čaše do dna, onda su se zagrlili i izljubili.

Saruča je spustila glavu na rame Mir jami, ženi Šimonovoj. Sva se tresla. Plakala je, vidjelo se, od neke duboke radosti. I Erdonja je trgla oblog koji su joj bili omotali oko čela. Mašući njime kao kakvim barjakom kliktala je: Besimantov! Besimantov! Sretno! Sretno!

Slava je potrajala do poslije pola noći. Kad su se vratili kući, Šimon je uhvatio Samuela za rukav i vukući ga tako, grdio ga:

— Šta si uradio, magarče? Aj! Aj! Aj!

Nosač Samuel mahao je fenjerom i odvraćao mirno:

— Ništa nisam uradio. Ništa!

— Kako ništa? kidao se od muke sitni čovječuljak Šimon. — Deset, deset dukata! Pet u srebru, pet u zlatu bacio si u vodu. Deset dukata, magarče jedan! Zar ti misliš da se čovjek deset puta ženi u životu! Je li, a z n o? Je li, magarče? — Šimon je Samuela drmao držeći ga za mišicu. — I kome si ih vratio? Kome? Jednom Jakovu Kavezonu, jednom pijanduri! Jesi li vidio kako se derao? Govorio!

— Pustite me! — trzao se nosač Samuel da se oslobodi ruke ujaka Šimona.

— Čekaj, čekaj, pustiću te, al' najprije da te pitam, da čujem, znaš li šta će ovaj riđokosi đavo uraditi s tim parama? Još večeras šta će uraditi? Znaš li? Polokaće ih, zajedno s Ahmetom Anadolcem, polokati i dati ih čočecima.

— Kome? — okrenuo se nosač Samuel.

— Čočecima!

— Čočecima? — ukočio se Samuel.

— Jest, čočecima!

Nosač Samuel bio je izdigao fenjer i ukočeno je gledao u Šimona. Šimonove sitne oči sjajile su se kao žiške.

— Šta me gledaš? — Čočecima, igračicama će ih dati. Jest! — šištao je ljutito mali travar. Samuel je tužno slegnuo ramenima, spustio ruku s fenjerom i nastavio put.

VII

Sutradan, kasnije nego obično, spuštao se nosač Samuel u čaršiju. Bio je u svom starom odijelu, s konopcem prebačenim preko ramena, u masnom fesu. Koračao je tromo. Njegov težak korak tupo je odzvanjao u sokaku. Bio je neispavan. Bolila ga je i glava.

— Šta je to bilo sinoć? — dočekao ga je Muro.

Nosač Samuel nije odgovorio ništa. Mirno je raspremao konopac.

— Čuo sam da ste odbili ono deset dukata miraza?

— Jesam! Odbio sam! — rekao je odlučno nosač Samuel i pogledao Mura uoči.

— E, vrlo dobro! Vrlo dobro! Zar niste ništa pametnije znali da uradite s njima?

— Nisam!

— Ništa! Pa tako je. Ja sam vam rekao, treba imati glavu, pa da čovjek zna šta će s parama da radi. Glavu!

Toga dana, penjući se uz Banjski Brijeg, nosač Samuel dahtao je teško, otirao je znoj s čela, proklinjao tešku uzbrdicu, razrovanu kaldrmu, rupe u njoj, i s vremena na vrijeme onako pognuto pod punim sepetom, mumljao preda se: »Čočecima dh je sigurno dao. Sigurno«! I nije mu bilo toliko žao što su mu ti dukati izmakli, koliko to što ih je Jakov čočecima dao, Čočecima!

Nosač Samuel vidio je svega jednom u životu čočeke. Vidio ih je kroz izbijenu fržotinu u tarabama u kavani na Bentbaši. Ali slušao je on o tim djevojkama, ženama i njihovim zavodljivim igrama.

Toga dana izašla mu je na oči debela solunjanka Sadigdže, i on je nju gledao: stoji nasred sobe. Pred njom je prostrta mala serdžada. Na njoj su u okrug poredane srebrne medžedije, a u sredini žuti napuljoni. Stoji tako, a na njoj nema košulje. Žute halke sjaje se na golim oblim mišicama, belenzuke joj na rukama zveče, a s prstiju sija blještavo kamenje. Dimije su joj svezane čak ispod udubljenog pupka, grudi je utegla u svileni jelek. Bjelasa joj se koža, netremice gleda svojim velikim očima u pare, pa onda počinje da se pomiče. Poigrava joj pohotljiv osmijeh u namazanim usnama i nabakamljenim obrazima, sklapaju se očni kapci sa dugim trepavicama, pomiču se tanke obrve, zabacuje se glava, a trbuh, isturen, miga amo-tamo, diže se i spušta dok se kukovi pokreću sad naprijed, sad natrag. I ruke se grčevito hvataju za prazan vazduh. Žuta velika ćilibarska zrna, nanizana na nisku i obješena oko vrata poskakuju, udaraju po svilenim kapama na dojkama. Iz pazuha joj vire tamno--žute zakovrčene malje. Krupne kapi znoja puze niz bijelu kožu.

Gleda sve to Samuel i još čuje kako se na minderluku namjestio riđi Jakov, pa se cereka. Do njega sjedi Ahmet Anadolac, bulji u ženu, bale mu se otežu niz bradu, upiljio je oči u Sadigdžin pupak i rokće kao krme.

Kod »Bijele česme« Samuel je spustio sepet, izvukao je ruke ispod konopca, sresao se sav od nekog užasnog gađenja i pljunuo daleko od sebe.

— Pu!

Onda je skinuo fes i podmetnuo glavu pod česmu. Studen mlaz ove vode danas mu je godio više nego ikada. Činilo mu se da mu se glava steže i da mu damari dolaze na svoje mjesto.

— Oh! Oh! —kliktao je od zadovoljstva i sve življe trljao žuljevitim rukama glavu, koju mu je jučer na kratko ošišao berberin Isak. Oh!

Oh!

Iduće nedelje bilo je vjenčanje.


Isak Samokovlija - NOSAČ SAMUEL