Galerija Novi Hram

 

 

 

KAPACITETI GALERIJE

Izložbeni prostor Galerije Novi hram (u daljem tekstu Galerija) zauzima 100 četvornih metara.
Galerija ima svoje ozvučenje.
Galerija ne raspolaže opremom za video projekcije.

Galerija ne preuzima na sebe troškove štampanja kataloga i plakata.
Galerija ne preuzima na sebe troškove postavke izložbe.

Galerija  
se obavezuje da će za cijelo vrijeme trajanja izložbe, te prilikom postavljanja i skidanja eksponata / slika /, angažovati domaćina koji će dežurati u galeriji, kao i da će obezbjediti redovno održavanje higijene galerijskog prostora.

 

RADNO VRIJEME GALERIJE

ponedjeljak - petak: 14:00 – 19:00
nedjelja: 10:00 – 14:00

Posebne napomene:

Galerija je zatvorena subotom, za vrijeme državnih praznika, prvog dana Pesaha, prvog dana Roš ha-šana (jevrejska Nova Godina) i za Jom kipur.
Otvaranje izložbe može biti svim danima kada je galerija otvorena osim petkom nakon početka Šabata.
Ukoliko je potrebno, moguće je dogovoriti se o drugom rasporedu radnih sati tokom  radnih dana Galerije.

Sedmični raspored radnih dana, odnosno raspored neradnih dana zbog praznika, nije moguće mijenjati.

 

CIJENA NAJMA GALERIJE “NOVI HRAM”

Cijena iznajmljivanja galerijskog prostora je KM 200  po danu za prvih 7 dana najma. Cijena najma svakog narednog dana je KM 150. Nepovratni avans u visini 30% od ukupne cijene  uplaćuje se  kod rezervacije termina.

 

ADRESA GALERIJE

M.M. Bašeskije 38
71000 Sarajevo
tel/fax: + 387 33 233 280
e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Zahtjev za ustupanje galerije Novi Hram

 Galerija "Novi Hram", 
Mula Mustafe Bašeskije 38
Tel/fax: +387 33 233 280
Sarajevo