Evropski dan Jevrejske kulture - 2009 / 5769

info Evropski dan Jevrejske kulture 06. septembar  2009. - 17. Elul 5769

 Jevrejska zajednica BiH i Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo "La Benevolencija"   obilježiće u nedjelju 6. septembra 2009. god. "Evropski  dan jevrejske kulture 2009".  

Tim će povodom, istog dana, u  Galeriji "Novi hram" u 18.00 biti  otvorena monografska izložba  dokumentarne i umjetničke fotografije OSKARA TAUBERA / 1909. – 2000. / žurnaliste i profesionalnog fotografa koji je u toku svog dugogodišnjeg stvaralačkog rada zabilježio i ostavio preko 17000 fotografija, negativa i slajdova, nastalih od vremena Kraljevine Jugoslavije, života u Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani, perioda Drugog svjetskog rata – učešća u pokretu otpora u Italiji i njegovog profesionalnog angažmana poslije uselenja u državu  Israel.

Ovom izložbom koja se po prvi put realizuje u formi ovako značajnog projekta, a čiji je pokrovitelj Grad Sarajevo, želimo građanima Sarajeva, a zatim i cijele Bosne i Hercegovine predstaviti reprezentativni dio iz opusa ovog izuzetnog autora.Ideja je da nakon zatvaranja sarajevske prezentacije, ista izložba bude prenesena u Mostar, Tuzlu i BanjaLuku a zatim i van granica BiH.

Kako je Gospodin Tauber, bio angažovan u mnogim segmentima života gradova Sarajeva, Zagreba, Ljubljane, te kasnije u Izraelu, autorica projekta, univerzitetski profesor Zoja Finci je u saradnji sa dipl. žurnalistom Pavlom Kaunitz, iz bogatog fundusa odabrala značajne dokumentarne fotografije - oko 200, koje su razvrstane u destak tematskih cjelina koje dotiču period života i djelovanja u Kraljevini Jugoslaviji 1925. – 1941., kao i period poslije  Drugog svjetskog  rata, te period stvaranje i razvitka države Izrael  sve do njegove smrti 2000.

  Ovaj jedinstveni projekat biće predstavljen  upravo u Sarajevu na Evropski dan jevrejske kulture 6. septembra 2009. godine, u godini u kojoj pada i stogodišnjica rođenja Oskara Taubera. 

 


Evropski dan jevrejske kulture započinje svoje postojanje 1996. godine, u Alzasu (Francuska), kao vrlo uspješna lokalna manifestacija. Do 1999. godine ova se priredba proširila na cijelu Francusku, zatim Njemačku, Švajcarsku, Italiju i Španiju, da bi 2000. godine, sa pridruživanjem novih 11 evropskih zemalja, među kojima je i BiH,  i zvanično  postala evropska manifestacija .