SJOS - 53. Nagradni konkurs

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE
R A S P I S U J E
53. NAGRADNI KONKURS
za radove sa jevrejskom tematikom

Iz oblasti:
- KNJIŽEVNOST  (roman, pripovetka, pesma, dramsko delo)
- NAUČNI RAD
- MEMOARI I HRONIKE

U svakoj kategoriji dodeljuju se prva i druga nagrada. Žiri može odlučiti da nagrede dodeli i drugačije. Žiri može predložiti i otkup za neki rad.

U obzir dolaze radovi pisani na srpskom jeziku (i srodnim jezicima), kucani mašinom ili na kompjuteru.
Obim radova nije ograničen. Radovi se dostavljaju u dva primerka, koji se ne vračaju.

Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni, u delovima ili celini ili koji su već nagrađeni na nekom drugom konkursu. Konkurs je anoniman. Radovi se dostavljaju potpisani šifrom. Razrešenje šifre se prilaže istovremeno u drugoj zatvorenoj koverti.

Krajnji rok za podnošenje radova je 01.septembar 2009.godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“ krajem meseca novembra.

Radove slati na adresu: 
SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE
/ za Nagradni konkurs /
Kralja Petra 71 a/ III
11000 BEOGRAD