Jom Hašoa - 5769

next Jom Hašoa - dan sjećanja na stradanje

Aprila mjeseca 1951. godine usvojeno je da se 27. Nisan, dan kada je podignut ustanak u Varšavskom getu, proglasi za Jom Hašoa, Dan sjećanja na stradanja Jevreja u Holokaustu.

Iako Jom Hašoa ima relativno kratku istoriju, za nas Jevreje, ovaj dan ima posebno značenje. U cijelom naprednom svijetu, tog dana vrši se komemoracija za žrtve nezapamćene tragedije, za 6.000.000 nevinih ljudi koji su stradali samo zato što su bili Jevreji.

U Jevrejskoj opštini u Sarajevu će 27. Nisana 5769. goidne (21. aprila 2009. godine) u 19h biti obilježen Jom Hašoa, prigodnom molitvom i paljenjem svijeća.

  "Milostivi Bože! Ti koji ne zaboravljaš jecaje potlačenih, budi s nama i štiti nas, učini da svijetom zavlada duh sloge i ljubavi, pa da svi narodi žive mirno i sretno, a s njima i mi, narod Tvoj".