Bejahad 2009 - Projekti

Organizacijski odbor Židovske kulturne scene “Bejahad 2009” raspisuje

NATJEČAJ ZA PROJEKTE

koji će biti prezentirani tokom manifestacije «Bejahad 2009»,
25.08.-1.09.2009, Opatija, hotel Adriatic

Na natječaj se mogu prijaviti projekti židovskog/jevrejskog sadržaja ili židovskih/jevrejskih autora:

- izložba umjetničkih djela (slike, skulpture, fotografije i dr.)
- scenski nastup (muzički, dramski, plesni i dr.)
- film
- kazališna predstava
- koncert
- predavanje
- workshop
- promocija knjige i
- druge vrste projekata.

Za natječaj je potrebno dostaviti:
a) Ime projekta
b) Kratki opis projekta
c) Adresu, telefon, fax, e-mail kontakt osobe
d) Popis svih sudionika i odgovornih osoba
e) Kompletan projekt (tekst, snimke eksponata, VHS video zapis ili CD–ROM).

Projekti će se primati do 15.06.2009. na adresu:

BEJAHAD - ŽIDOVSKA KULTURNA SCENA
Trg Marka Marulića 18
1000 ZAGREB
S naznakom «Natječaj - Bejahad 2009»

Radove će pregledati i ocijeniti natječajna komisija, te odabrati 12 (dvanaest) projekata koji će biti realizirani tijekom prva dva dana rada scene. Autorima izabranih projekata, kao i sudionicima projekta organizator pokriva troškove dolaska i odlaska te boravka za vrijeme trajanja projekta. U velikoj većini slučajeva finansirati će se 2-3 dana boravka u hotelu Adriatic u Opatiji (puni pansion).

Rezultati natječaja bit će objavljeni do 15.7.2009. na www.bejahad.com,    www.bet-israel.comwww.makabijada.com, te u časopisima SaLon, Ruah Hadaša, Most i Bilten.

Autori prihvaćenih projekata biti će direktno kontaktirani. Radovi poslani na natječaj se ne vraćaju.