Bejahad 2009 - Priča

Organizacijski odbor Židovske kulturne scene “Bejahad 2009” raspisuje

"SIMHA KABILJO"
Natječaj za kratku priču sa
židovskom/jevrejskom temom

Priče mogu biti napisane na jezicima bivše Jugoslavije. Natječaj je anoniman. U obzir dolaze priče koje nisu dosada objavljene.

Rad obilježen šifrom i pisan pisaćim strojem ili na drugom mediju (MS WORD format) treba poslati u dva primjerka s naznakom «Za nagradni natječaj Bejahad 2009» i s naznakom šifre.

Rješenje šifre – puno ime autora i adresa – treba priložiti u zasebnom, zatvorenom pismu.

Krajnji rok za slanje radova je 15.06.2009. Radovi se mogu slati na adresu:

BEJAHAD – ŽIDOVSKA KULTURNA SCENA

Trg Marka Marulića 18
10000 ZAGREB

sa naznakom za «Natječaj Bejahad 2009»

Radove će ocijeniti žiri i dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu. Nagrađene priče bit će objavljene u književnom prilogu Bejahad 2009.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na www.bejahad.com, www.bet-israel.comwww.makabijada.com, te u časopisima SaLon, Ruah Hadaša, Most, Bilten. Nagrade će se dodijeliti na kulturnoj manifestaciji «Bejahad 2009» koja će se održati od 25.8. – 1.9.2009. u hotelu «Adriatic» u Opatiji.

Radovi se ne vraćaju.