Izložba - sarajevske fasade - 14.11.08.

ima čast i zadovoljstvo pozvati
vas na otvaranje izložbe

SARAJEVSKE FASADE

u organizaciji Kantonalnog zavoda za zaštitu
kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo

Realizacijom Projekata restauracija sarajevskih fasada,
neke do najljepših sarajevskih zgrada,
izgrađenih na području od Baščaršije do Marijin Dvora,
dobile su priliku da ponovo zasijaju u punom svijetlu.

Otvaranje izložbe 14.11.2008. u 19:00h

 

Izložba će biti otvorena od 14.11. do 23.11.2008.
svakim danom od 15 do 19h osim subotom

 

 Galerija "Novi Hram", 
Mula Mustafe Bašeskije 38
Tel/fax: +387 33 233 280
Sarajevo