Ros Hašana 5769

cal ROŠ HAŠANA 5769.

Ponedjeljak 29. septembar u 19:00h
(U prostorijama Starog Hrama u Muzeju Jevreja).
EREV ROŠ HAŠANA - VEČERNJA MOLITVA

SEDER VEČER „ROŠ HAŠANA“ U 20:00h
(U prostorijama Jevrejske Opštine - Hamdije Kreševljakovića 59.)

Utorak 30. septembar u 10:00h
JUTARNJA MOLITVA
(U Hramu Jevrejske opštine)
Hamdije Kreševljakovića 59.

cal Jom Kipur 5769.

Srijeda 8.oktobra 2008. godine U 19:00 sati
EREV JOM KIPUR—VEČERNJA MOLITVA

Četvrtak 9. oktobar 2008. GODINE
U 10:00 sati JUTARNJA MOLITVA – MASKIR I MUSAF
U 18:30 sati VEČERNJA MOLITVA - KRAJ JOM KIPURA
U 18:45 sati AVDALA