Jevrejska zajednica BiH i Evropski pokret u BiH

info JZ BiH i EPuBIH potpisali Memorandum o suradnji i razumijevanju  

Jevrejska zajednica BiH i Evropski pokret u Bosni i Hercegovini su u ponedjeljak, 22.septembra 2008. godine, u 14 sati u zgradi Jevrejske opštine Sarajevo,u ulici Hamdije KrešeljakoviŠa broj 59, potpisali Memorandum o suradnji i razumijevanju.

U ime Jevrejske zajednice u BIH, Memorandum je potpisao gospodin Jakob Finci, dok je u ime delegacije Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini memorandum potpisao gospodin Igor DavidoviŠ, ispred delegacije koju su sacinjavali Dino ╚oliŠ–potpredsjednik, i Predrag Praštalo-generalni sekretar organizacije.

Nakon potpisivanja Memoranduma sa Jevrejskom zajednicom BiH, slijedi uspostava suradnje EPuBIH sa ostalim religijskim zajednicama u BiH. Odjel za suradnju sa religijskim zajednicama, pri EPuBIH vodi teolog - magistar Igor Lukenda ("Europska Akademija" - Caritas Banja Luka)