Hamišoši

HAMIŠA ASAR BIŠVAT - TU BIŠVAT
(Nova godina drveća)

Kako je prvi Tišri Roš Hašana (nova godina) dan suđenja kada Bog određuje ljudima kakva će im biti buduća sudbina, tako se prema vjerovanju, 15. Ševata (Nova godina drveća) određuje sudbina drveću.

U Izraelu i ostalim zemljama Bliskog istoka koncem januara i tokom februara padaju obilne kiše, a priroda se budi od kratkotrajnog zimskog sna. Drveće iz zemlje upija vlagu i hranu i uz pomoć proljetnog sunca obnavlja svoj životni ciklus. Ako to izostane, kod nekog drveta, znak je da mu je presuđeno da se osuši.

Ovo je noviji praznik i zasigurno nije postojao u Biblijsko doba. On se kao praznik spominje tek u doba Mišne (oko 110. pne.)

Tu Bišvat se u Izraelu obilježava na taj način što djeca iz škola sa profesorima i uglednim mještanima izlaze u prirodu i svako zasadi po jedno stablo. Za taj praznik djeci se daruju kesice sa raznovrsnim voćem. U dijaspori, naročito u zemljama gdje u to vrijeme vlada zima i gdje nije moguće posaditi drvo, praznik se obilježava na taj način što se djeci poklanjaju kesice u kojima mora biti najmanje sedam vrsta voća.

U našim krajevima često se može ćuti da se praznik naziva i "HAMIŠOŠI".

Za praznik je zabranjeno:
- postiti
- držati nadgrobne govore
- moliti tahnumim (pokajnice)