Hanuka - Tajna Broja 8

info Hanuka - Tajna broja 8 

Čudo Hanuke, osmodnevno gorenje ulja, nije bilo slučajno. Iz Tore saznajemo da je Bog stvorio svijet u šest dana, a prestao stvarati sedmog – na Šabat. Može se zaključiti da broj šest predstavlja vremensko prostornu dimenziju - prirodni svijet koji je nastao u šest dana (vrijeme) sa svojih šest prostornih smjerova (sjever, jug, istok, zapad, gore, dolje). Broj sedam predstavlja Božju imanentnost, skrivenu Božansku prisutnost u srcu i srži tog svijeta. Drugim riječima, sedam je sama duša broja šest; ispunjava ga, ulijeva u njega transcendentnu svetost i oplemenjuje ga savršenstvom. 

Sljedeći broj, broj osam, predstavlja Božju transcendentnost koja je izvan i iznad ovog svijeta; područje duhovnosti. Zapovijed obrezivanja muške djece, "mila", izvršava se osmog dana od rođenja. Taj najstariji židovski obred predstavlja Božji savez s Avrahamom i njegovim potomcima. Kroz "mila", Bog u postojanje utiskuje činjenicu da će se povijest njegovog naroda odvijati na razini koja prelazi ograničenja fizičke dimenzije. 

Za vrijeme sedmodnevnog blagdana Sukot, boravimo u suka koja nas okružuje sa svih šest ranije spomenutih smjerova, dok mi ostajemo u središtu. Tih sedam dana predstavlja ideju usavršavanja svijeta. Osmog dana je blagdan Simha Tora, kad plešemo s Torom i tako slavimo svoj posebni odnos s Bogom, rušenje barijera fizičkog svijeta i iskorak u duhovni. 

Kao i ostala čuda, Hanuka se dogodila na razini broja osam, tj. na razini iznad zakona prirode. Međutim, kao poslijednje čudo takve vrste do dolaska Mesije, Hanuka je morala ostvariti „osam“ na jedinstven, poseban način. Morala je odisati brojem osam. 

Na hebrejskom je jeziku riječ "šmona" (osam) sastavljen od istih slova kao i riječi "šemen" (ulje), "nešama" (duša) i "mišna" (predaja). Kao što je zabilježeno u Talmudu, Grci su ušli u Hram i onečistili svo ulje, a ono predstavlja najdublji dio židovske duše, njezinu mogućnost buđenja iz najdubljeg prognaničkog drijemeža, oživljavanja i pod najtežim okolnostima. Ostala je netaknuta samo jedna posuda čistog ulja s pečatom Velikog svećenika, najsvetijeg Židova koji je samo utjelovljenje razine broja osam, zbog posebnosti osam dijelova odjeće koju odijeva za vrijeme službe u Hramu. 

Iz Sidura doznajemo da su Matitjahu Hašmonai i njegovi sinovi bili ti koji su odbranili Toru i borili se protiv Grka. Ime Hašmonai čine dva dijela: slovo het – osmo slovo alefbeta, iza kojeg slijedi riječ šemen (ulje), a kao što ulje pliva na vodi, tako i broj osam nadilazi fizički svijet. Dakle, obitelj Ha-šmonai utjelovljenje je moći broja osam. Osam nas poziva da iskoračimo iz vremensko-prostorne ograničenosti svijeta koji prikriva božanstvenost i prijeti pretvaranjem naših duša u materijalnost. Osam nas poziva da čudo vidimo u prirodnom poretku, u zbunjujućim događajima našeg pojedinačnog i zajedničkog života, u skrivenim stazama Božanske providnosti koja nas vodi. Osam nas budi iz kolektivnog drijemeža. Podsjeća nas na doba kad se Bog zaista otvoreno „miješao“ i „mijenjao“ „prirodni“ tok povijesti i snaži u nama predosjećaj Božjeg spasenja koje isčekujemo.