LIVRIKU DE LA ORASJON - Knjižica za molitvu u Stocu na Bosanskom

Kada čovjek dođe na groblje da posjeti grobove roditelja - ili prijatelja, neka stavi lijevu ruku na spomenik. U knjigama stoji da duša pokojnika uživa kada njegovi potomci ili rodbina posjećuju njegov grob:

Vladaru svijeta, Gospodaru oprosta i svih duša, silni Bože koji daješ duh svemu stvorenom i u čijoj su moći duše svih živih i duhovi sveg čovječanstva.

Neka bi bila volja Tvoja, Gospode, Bože naš i Bože naših praotaca, da se smiluješ na sve duše i duhove Tvoga naroda Izraela, i zajedno s njima pogledaj dobrostivo na preminuloga koji počiva u ovoj raci. Postupaj s njima milostivo i milosrdno, učini da se nađu pravednima pred Tvojim sudom, obasjavši ih svjetlom Tvoje svete jasnosti. Naka počivaju u miru dok ne bude Tvoja volja da ponovo pozoveš u život duše Tvojih stvorenja. Neka ih mine osuda i kazna, a duše njihove u miru nek počivaju, i neka uživaju u udjelu sačuvanom za pravednike u slavi raja,

Amen!

Radi zasluga pokojnika koji ovdje počivaju, radi zasluga naših svetih praotaca koji počivaju u Hevronu, te svih pravednika i bogougodnika, smiluj se na nas i daruj nam dug život, s etikom i vjerom usklađen, bez srama i stida, život u kome bismo ispunili svoje dužnosti ¬bez da se postidimo pred Tobom. O, Bože veliki, udostoji nas, velikim Tvojim milosrđem, da za svoga vremena vidimo dolazak našeg pomazani ka - Mašijaha, jer Tvoje preveliko spasenje iščekujemo svakoga dana. Ispuni na nama Tvoju riječ, kao što stoji napisano: "I učiniće Bog da se zauvijek zaboravi smrt, i otraće suze gorke sa svih lica” (lsaija 25:8) oživljavajući mrtve i budeći one koji u prahu spavaju svojom rosom životodavnom.

Mi lostiv je Bog, On oprašta prestupe i ne kažnjava, upravlja se strpljivo i ne podstrekava sav svoj gnijev. Učini, imena Tvoga radi, desnice Tvoje radi, Tore tvoje radi, svetosti Tvoje radi. "I vodiće te Gospod zauvijek i sitiće dušu tvoju na suši, tvoje će kosti krijepiti - te ćeš biti kao zaliven vrt i kao izvor vode koji nikada ne presušuje." (lsaija 58: 11)

Spavaj u miru, počivaj u miru, dok ne dođe naš Spasitelj, vjesnik mira.

Amen

Kada čovjek dođe da se moli i da iznese svoje. molbe na grobu pravednika, neka se ne obraća, gluvo i daleko bilo, samom pravedniku koji je otišao u svoj vječni stan - nego neka moli od Gospodara svijeta da obrne na nj milosrđe svoje, radi zasluga pravednika čije je sveto tijelo sahranjeno tu pod zemljom.

I neka položi desnu ruku na spomenik i neka kaže:

Gospodaru svijetova, ovdje na svetoj zemlji počivališta našeg uzvišenog učitelja MOŠE DANONA, neka bi nam njegove zasluge bile od pomoći i neka bi nam bile izvor zaštite, na vratima palate Samodostatnoga stojimo sa strahopoštovanjem i drščući, klanjamo se, klečimo i kucamo na Tvoja vrata, a srce nam strepi radi nesrazmjernog veličanstva Tvoga, jer Tvoja je veličanstvo od nas skriveno - a mi smo prestupnici i grješnici pred licem Tvojim, od našeg djetinjstva - do današnjeg dana, ali milosrđe Tvoje, veliki Bože, koje je uzvišeno veoma - ono utvrđuje srca naša. Tvoje su kušnje širom svijeta rasprostrte, okušaj srca naša slomljena, počuj molitvu onih čiji je govor utihnuo, Bože koji čuješ molitve. Ruke svoje pred Tobom širimo - jer životoljuban Bog jesi Ti.

Gospodaru naš, upravi nas putem istine. Otkrivena je i poznata pred Tobom nedostatnost ljudske spoznaje o prirodi molitve koja bi Te bila dostojna - ali, u Tebe se uzda naše srce - da si Ti Bog kome je stalo do mira sluga Njegovih - i evo mi Ti se zahvaljujemo i molimo pred Tobom, Tvorče naš, Stvoritelju naš, Care careva, Sveti i blagosloveni, koji si stvorio čistu dušu pravednika sahranjenog u ovom grobu, neka bi uživao u časti, i neka bi njegova duša bila uvezana u snop živih, i neka bi stajala (kao štit) nama i svim našim ukućanima i svom Domu Izraela zasluga njegovog učenja i njegovih dobrih dijela. Ispuni želje srca naših na dobro, i ispuni srca naša ljubavlju prema Tebi i strahom Tvojim, i udalji od nas svaku tegobu i uzdisanje, i zbaci s naših pleća, svaku tjeskobu, strah i bolest.

Njegove zasluge i njegova pobožnost neka nam budu štit pred zi im nagonom koji nas stalno napada - ne bi Ii nam odvratio pažnju od učenja Tvoga Zakona i od Tvoje službe. Neka zavlada nad nam dobri nagon kako bismo mogli tvoriti volju Tvoju - i kako ne bismo zapostavili učenje Tvoga Zakona.

I, kao što si pomogao pravedniku ovde sahranjenom da obvlada svojim zlim nagonom i da se Tebe drži - tako pomozi i nama da se pokajemo u potpunosti pred Tobom, i otvori srca naša učenju Tvog Zakona, i objedini srca naša da se zajedno bojimo Tvoga imena.

Neka bismo zaslužili da budemo u društvu pravednika koji su naslijednici svijeta koji dolazi. Kao što smo bili povlašteni da vidimo nadgrobni kamen ovog pravednika - tako neka bismo bili povlašteni da ga vidimo medu oživljenima sveg Tvog naroda Izraela, koji čekaju od Tebe spasenje i koji vjeruju da će se probuditi i da će pjevati oni koji u prahu spavaju - i da ćemo se zajedno radovati. Blagosloven Onaj koji ispunjava svoju riječ i koji je vjeran savezu svome.

A zasluge ovog pravednika neka bi nas štitile u času tegoba naših. Sačuvaj nas (Bože) svih teških i zlih kazni koje će doći na svijet, i pošalji potpuno izlječenje svim bolesnicima naroda Tvoga Izraela, i neka se učvrsti u srcu našem i u srci ma svega Tvog naroda Izraela, snažna vjera u Jedinstvo našeg Tvorca i u ispunjenje Svetog Zakona. Daj u srca sve djece naroda Tvoga Izraela da ne odbacuju karanja svojih roditelja i onih koji ih vaspitavaju, neka uzrastu u Tvom

Zakonu, Tvoga imena radi, i neka budu sretni. u vršenju božanskih zapovjedi i dobrih dijela.

I neka bi bila volja Tvoja, Gospode Bože naš i Bože otaca naših, da se smiluješ na ovo sveto društvo koje je došlo ovamo da se prostre na grobu ovog sveca, i pospješi ih, tjelesno i duhovno, bogatstvom, čašću i životom u Tvojoj službi. Produlji dane njihove u obilju milosrđa i u potpunom zdravlju kako se ne bi ostavili službe Tvoje - a mj ćemo zasigurno priložiti ulje za rasvjetu hrama u čast uznesenja i pokoja duše našeg gospodina učitelja MOŠE DANONA, neka bi nam njegove zasluge bile štit .

Amen!

Zasluge svih pravednika i bogougodnika neka nam budu štit - i neka bismo bili uspješni i neka bismo napredovali u svakom djelu ruku svojih, Tvoje službe radi, neka je blagosloveno ime Tvoje.

Tebi se molim, Kralju milostivi i milosrdni, dugotrpeljivi i veliki milosrđem koji dobro činiš i milostivo upravljaš svekolikim svijetom, i pred prestolom Tvoje slave prostiremo molitvu svoju:

da prevladaju milost Tvoja i milosrđe Tvoje nad drugim osobinama Tvojim - i da se ophodiš sa nama, Gospode Bože naš, s milošću. Pomiluj sada i oprosti grijehe, prestupe i bezakonja što zgriješismo, prestupismo i prekršismo pred Tobom - i uči ni nam pravdu i milost i spasi nas. Pošalji potpuno ozdravljenje svim bolesnima naroda Tvog Izraela ¬a posebno svima koji leže na bolesničkom krevetu u našem gradu SARAJEVU i okolini: Bože, molimo Tel izliječi ih.

A zdravi naroda Tvoga Izraela mole sada milost Tvoju da se ne razbole, daleko bilo. I neka se ispuni na nama stih koji kaže: "I ukloniće od tebe Gospod svaku bolestI i od Ijutih zala misirskih koja znaš neće nijednog pustiti na tebel nego će ih pustiti na one koji mrze na te" (V Mojsijeva 7:15) - te stih koji veli: "I blagosloviće hljeb tvoj i vodu tvoju i ukloniće bolest između vas" II Mojsijeva 23:25).

A mališane naroda Tvog, doma Izraelovog, čuvaj ih od difterije, od zloduha, utvara i prikaza, i od svih zlih bolesti. Sve bezdjetne pohodi sjemenom dugoljetnim koje će Tebi služiti. Sve žene Izraela koje su pred porodom, Ti ih spasi da ne izgube plod svoj, neka se porode bez ikakve nevolje - a kada djeca porastu i krenu u kuće svojih učitelja obdari ih razborom, znanjem i razumijevanjem.

Omladini naroda Tvoga Izraela otvori srca za Tvoj Zakon, ukloni između njih zavist, protivljenje, uznositost i tvrdokornost. A kćeri naroda Tvoga Izraela izbavi od svega nedostoj nog, od svake pokore i obeščašćenja porodice, da ne izbiju, daleko bilo, na rđav glas - nego im usadi u srca dobro vladanje, stid, skromnost i osjećaj za ženske poslove. Razmotaj nad njima konop milosrđa i neka pronađu svoje parove i nađu odmor u domovima muževa svojih.

Na siročad i udovice naroda Tvog Izraela smiluj se i podaj da nađu milost i ljubav u očima onih koji ih vide - kako bi im dobro učinili.

A na starce i starice naroda Tvog Izraela smiluj se: da im se ne pomrači vid, da imaju snage u nogama, da im ne oslabe udovi, da im ne uznedostaje izdržavanja, da im um svijest bude čista do časa pohođenja - i ispuni na njima stih koji kaže: II Nemoj me ostaviti pod starost,kad me ostavi snaga nemoj me ostaviti (Psalam 71 :9)

A one koji se bave poslovima i opstankom svijeta pospješi, učini da rade s vjerom i obdari ih srcem čistim i dušom ornom da čine dobra djela i milostinju svojim parama, i da podržavaju one koji uče Zakon Tvoj Sveti, i ispuni na njima stih koji veli: "Veseli se Zevulune pri izlasku ti - a ti Jisahare sjedenjem u šatoru" (V Knjiga Mojsijeva 33:18). A rečeno je i:

"Ona (Tora) je drvo života onima koji je se drže, svi njeni podržavatelji srećni su” (Priče Solomonove 3:18)

Zvaničnicima i javnim radnicima naroda Tvog Izraela očuvaj zdravlje kako bi mogli nastaviti sa svojim poslom, ispuni na njima stih koji glasi: ”Kada jedeš plod ruku svojih blago tebi i dobro ti jell (Psalam 128:2), i podaj im srce čisto da u času kada nisu opterećeni javnim poslovima odu i poslušaju učenje Tvog Svetog Zakona - a ne da posvete srca svoja ispraznostima, ili, još gore, grijesi ma, daleko bilo.

Siromasima i potrebitima naroda Tvoga Izraela priskrbi izdržavanje kako ne bi imali potrebe za ljudskim davanjima, da ne jedu hljeb sramote - jer Ti izdržavaš sviju - kao što je rečeno: "Otvaraš ruku svoju i sitiš sve živo po želji" (Psalam 145:16).

Onima iz Tvog naroda Izraela kojima nedostaje vjere Ti odstrani srce kameno i stavi u srca njihova da Ti se vrate srcem cijelim - kao što je rečeno: "Učini mi srce čistol Gospadel i duh prav obnovi u utrobi mojoj. (Psalam 51 :10).

Neka bi bila volja pred prestolom Tvoje slavel Kralju naš, snaga naša, da budu prihvaćene naše molitve i naše molbe kao da smo se molili protiv svih zala koja bi nas mogla snaći i za sva dobra što će nam doći, brzo, Tvojim velikim spasenjem, a radi zasluga pravednika, našeg svetog i bogougodnog učitelja. Gledaj da nas izbaviš i da izgradiš naš Sveti Hram, brzo i u dane naše, radi trinaest svojih milosrdnih osobina, Gospode, Amen - i neka bi tako bila volja Tvoja.