Roš Hodeš

ROŠ HODEŠ (MLADI MJESEC)   

Pojava mladog mjeseca označava početak novog mjeseca u jevrejskom kalendaru.
Danas se Roš hodeš smatara polupraznikom i sačuvan je običaj da se u hramovima subotom posle čitanja Tore objavljuje i blagosilja novi mjesec.