Šiva Asar Betamuz - Post

Post - ŠIVA ASAR BETAMUZ
(SEDAMNAESTI TAMUZ)

Sedamnaestog tamuza 586. godine p.n.e. vavilonski kralj Nebukadnecar je osvojio Jerusalim. Vreme od 17. tamuza do 9. ava (dana razaranja Hrama) naziva se “tri sedmice žalosti”. U tom periodu Jevreji izbjegavaju zabave i veselja.