23 Av 5782

Izdvojeno

Joomla Featured Articles Module by DART Creations

Glossary
Terms that are on use on this site.
You can always search for entries (regexp permitted).

Begins with Contains Exactly matches

All | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Z


T
There are 17 entries in the glossary.
Pages: «1 2
Term Definition
tevilatevila (hebr.) = obredno kupanje. Danas su obredno kupanje obavezne vršiti samo žene nakon sedam čistih dana po menstruaciji (nakon svake menstruacije) i oni koji stupaju u jevrejsku vjeru (jednokratno – nakon prihvatanja zapovijedi pred Bet Dinom, i nakon berit mila u slučaju da se radi o muškarcu). (množina: tevilot)
 
tešuvatešuva (hebr.) = pokajanje, povratak na život u skladu s Božijim zapovijedima. Kada govori o ljudskom ponašanju judaizam insistira da postoji i treći činilac koji utiče na ljudsko ponašanje pored nasljednog i onog stečenog. Činilac koji je mnogo iznad ova dva, a to je ljudska duša. Činjenica da ljudska duša posjeduje slobodnu volju objašnjava zašto od dva brata od istih roditelja koja su odgajana u istom okruženju jedan izraste u kriminalca a drugi u odgovornog čovjeka ponekad i sveca. Duša je ta koja daje čovjeku sposobnost da se pokaje. Kada govorimo o pokajanju, većina Jevreja ovaj pojam povezuje sa Velikim praznicima, desetodnevnim periodom od početka praznika Roš (h)a-Šana do Jom (h)a-Kipurim. Međutim, odlazak u sinagogu u tim danima, čak i kada je praćen iskrenim kajanjem, omogućava pokajniku da dobije oproštaj samo za grijehe koje je počinio protiv Boga. Talmud kaže: U dane pokajanja opraštaju se grijesi učinjeni protiv Boga, ali ne i grijesi protiv čovjeka, osim ako je izglađen sukob sa oštećenom stranom, ako je ona oprostila i zadovoljena je. Jevrejska tradicija uči da se pokajanje sastoji iz nekoliko nivoa: Grešnik mora da prepozna i shvati u čemu je pogriješio, osjeti iskreno pokajanje, ispravi štetu koju je nanio, smiri žrtvu kojoj je nanio bol i čvrsto odluči da se to više neće ponoviti. Jevrejski zakon daje, takođe, uputstva i uvrijeđenoj osobi. Ako onaj koji je sagriješio iskreno zatraži oproštaj, od žrtve se zahtijeva da taj oproštaj da - najkasnije posle trećeg zahtijeva. Uzdržavanje od davanja oproštaja smatra se okrutnim i po sebi predstavlja grijeh. Kada se govori o prekršajima protiv Boga postoji karakteristična jevrejska priča rabi Bunama iz Poljske koji je jednom pitao svoje učenike: “Kako možemo znati da nam je Bog oprostio grijeh ili prekršaj koji smo počinili.” Njegovi učenici su davali razne odgovore ali nijedan nije zadovoljio rabina. “Možemo znati”, rekao je rabin, po tome što taj prekršaj više nikad nismo ponovili.” Majmonides o pokajanju kaže: “Šta sačinjava potpuno kajanje? Kada onaj koji je suočen sa potpuno istom situacijom u kojoj je prethodni put sagriješio, i u njegovoj je moći da sagriješi opet a on to ne učini isključivo zato što se kaje zbog prvobitnog prekršaja, a ne zato što je slab ili preplašen da bi taj prekršaj ponovio. Ako je recimo čovjek imao odnos sa nekom ženom njemu zabranjenom, i opet se nađe u situaciji da je sam sa njom, i osjeća nesmanjenu količinu strasti ili ljubavi prema njoj i na istom su mjestu i pod istim okolnostima u kojima su prvobitno počinili grijeh, a on se ipak uzdrži i ne sagriješi, on je pravi pokajnik. ” (Mišne Tora, Zakoni o pokajanju)
 
ToraTora (hebr.) - doslovno: učenje, uputa = skupno ime za obje Tore – Pisanu i Usmenu.
 
Tora še-be-al peTora še-be-al pe (hebr.) = Usmena Tora, sveukup detaljnih objašnjenja propisa Pisane Tore
 
Tora šebihtavTora šebihtav (hebr.) = Pisana Tora, Pet Knjiga Mojsijevih.
 
TorahZapisani zakon Sefer Tore ili Tore sadrži Pet knjiga Mojsijevih i pisan je na pergamentu izrađenom od košer životinje. Pisac (Sofer Stam) pažljivo kopira tekst prema davnoj tradiciji koja određuje oblik slova, posebne ukrase koji se dodaju određenim slovima, veličinu slova i razmake između odlomaka. U Sefer Tori postoji otprilike 245 stupaca, a svaki stupac ima 42 retka. Niti jedno se slovo ne smije doticati, a čak i ako samo jedno slovo nedostaje ili je nejasno, Sefer Tora se neće koristiti dok se to ne ispravi.
 
Tubišvatvidi: Hamiša Asar bi-Švat
 


All | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Z


Glossary V2.0
powered_by.png, 1 kB

Guestbook - Last Post

Adnan
I samo da zahvalim na informacijama sa vase stranice i meni je trebalo za seminarski.
mod_vvisit_counterToday116
mod_vvisit_counterYesterday876
mod_vvisit_counterThis week4953
mod_vvisit_counterThis month24650
mod_vvisit_counterAll3673911

Newsletter

Ako želite primati novosti sa našeg web-a prijavite se na Newsletter


Follow benevolencija on Twitter

© 2022 Jewish Community of Bosnia and Herzegovina