12 Tishri 5784

Izdvojeno

Joomla Featured Articles Module by DART Creations

Glossary
Terms that are on use on this site.
You can always search for entries (regexp permitted).

Begins with Contains Exactly matches

All | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Z


B
There are 17 entries in the glossary.
Pages: 1 2 »
Term Definition
becabeca (hebr.) = jaje, u liturgici se termin obično odnosi na jaje koje se pojavljuje na seder stolu. Budući da se, u vrijeme kad postoji Hram, na Pesah prinose dvije žrtve: Korban Pesah (posebna pashalna žrtva) i Korban Hagiga (redovna praznička žrtva) običaj je da se na seder sto stave dva pečena (ili kuvana) jela (na hebrejskom - šene tavšilin) od kojih jedno (zeroa) predstavlja Korban Pesah, a drugo Korban Hagiga. Kako siromasi koji nisu u stanju da sebi priušte dva kuvana jela ne bi bili postiđeni uobičajeno je da se kao drugo kuvano jelo koje simbolizuje redovnu prazničku žrtvu stavi najjeftinije i najpristupačnije kuvano jelo: jaje.
 
berahaberaha (hebr.) = blagoslov, kratka liturgijska formula koja se izgovara prije i poslije uživanja bilo kakve hrane, kao i prije vršenja određenih rituala (na primjer: pranje ruku, paljenje subotnje svijeće ili hanuka-svjećica, ogrtanje talitom, stavljanje tefilina i sl.). (množina: berahot)
 
beritberit (hebr.) = savez. Termin se odnosi na sve vrste saveza. U govornom jeziku se složenica berit mila (savez o obrezivanju) često reducira na prvu riječ složenice – i tada riječ berit znači obrezanje. (množina: beritot)
 
berit milaberit mila (hebr.) – doslovno: savez o obrezivanju = obrezanje. Sva se muška djeca obrezuju osmog dana po rođenju. Muškarac koji nije rođen u jevrejskom zakonu – a koji želi prihvatiti Toru i priključiti se jevrejskom narodu, mora se takođe obrezati. Iz metafizičke perspektive, razlog božanskoj uputi da se obrezanje novorođene muške djece ima vršiti upravo osmog dana po rođenju treba tražiti u jednostavnoj činjenici da su, do davanja ove zapovjedi Avramu, cjelokupno čovječanstvo obavezivale samo sedam zapovijedi za Sinove Noaha. Ovom zapovijeđu stvorena je nova zajednica koja je sklopila poseban savez s Bogom, prihvativši još jednu - osmu zapovijed. Iz ovog nukleusa razviće se kasnije Izrael – zajednica koja je sklopila s Bogom savez zasnovan na obdržavanju šest stotina i trinaest zapovijedi.
 
besamimbesamim (hebr.) = začini. Jedan od četiri blagoslova koja se izgovaraju u (h)avdala je i blagoslov nad začinima: “Baruh Ata Adonaj, Elo(h)enu Meleh (h)a-olam, bore mine besamim.” “Blagosloven si Ti, Gospode Bože naš, Kralju svijeta, koji tvoriš različite vrste začina”.
 
bet (h)a-alminbet (h)a-almin (hebr.) – doslovno: “Vječni Dom” = groblje. Vidi: bet (h)a-kevarot. (množina: bate almin)
 
Bet (h)a-DinBet (h)a-Din (hebr.) = lokalni jevrejski sud koji se sastoji od najmanje trojice dajanim. (množina: Bate Din)
 
bet (h)a-hajimbet (h)a-hajim (hebr.) – doslovno: “Dom živih” = groblje. Vidi: bet (h)a-kevarot.
 
bet (h)a-kenesetbet (h)a-keneset (hebr.) = sinagoga. Kada je 586. godine prije nove ere razrušen I Hram, judejski sužnji u Vavilonu su se okupljali da bi proučavali svete spise, praznovali praznike i obdržavali zakone. Ova okupljanja nazivala su se keneset (sabor). Isprva su se okupljali po domovima, a zatim su počeli podizati posebne domove koji su ubrzo prozvani bet (h)a-keneset (dom okupljanja). Grčka riječ sinagoga ima isto značenje. Jevreji povratnici iz vavilonskog ropstva 536. godine prije nove ere iznova podižu Hram, ali svuda van Izraela nastavljaju da grade sinagoge. Filon Aleksandrijski (I vijek n. e. - Egipat), je napisao: “Sedmog dana Jevreji prestaju sa svakim poslom i idu ka svetim mjestima koje oni nazivaju sinagogama. Tamo, poredani u redove prema svojim godinama, mlađi iza starijih, oni sjede u tišini sa napregnutim uhom kako dolikuje prilici. Potom jedan od njih uzima knjigu i glasno čita ostalima…” U jerusalimskom Talmudu (Megila 73b) nalazimo sljedeće svjedočanstvo: “U Jerusalimu je bilo 480 sinagoga, i svaka od njih je imala nižu i višu školu. U nižoj se učio Tanah - a u višoj Mišna, i Vespazijan ili je sve uništio”. Nakon uništenja II Hrama, 70. god. n. e., sinagoga je dobila novi značaj. Ona je postala i dom molitve i učenja i mjesto glavnog oslonca zajednice. Tu su se učitelji obraćali narodu, putnici dobijali pomoć i gostoprimstvo - a poslanici iz Izraela ili drugih jevrejskih zajednica podršku. (množina: bate keneset)
 
bet (h)a-kevarotbet (h)a-kevarot (hebr.) = groblje. Hebrejski jezik uz termin bet (h)a-kevarot poznaje i nekoliko opisnih imena za groblje kao što su: bet olam ili bet almin = kuća vječnosti, bet (h)a-hajim = kuća života, bet moed le-hol haj = dom sastanka svemu živom i sl. koji proizilaze iz vjerovanja da su ljudi na ovome svijetu samo privremeno - a da im je pravo i trajno boravište budući svijet. U Bibliji se navodi da je Avram sahranio Saru u pećini u polju Mahpela, koja je postala njegovom porodičnom grobnicom (vidi: I Knjiga Mojsijeva, 23:19-20). Rahel, Jakovljeva žena je sahranjena na putu u blizini Bet-Lehema (vidi: I Knjiga Mojsijeva, 35:19). Običaj je da se na groblje ne ulazi otkrivene glave, ne puši, ne jede i ne pije. Mudraci Talmuda ne zagovaraju često posjećivanje groblja. (množina: bate (h)a-kevarot)
 


All | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Z


Glossary V2.0
powered_by.png, 1 kB

Guestbook - Last Post

Adnan
I samo da zahvalim na informacijama sa vase stranice i meni je trebalo za seminarski.
mod_vvisit_counterToday10
mod_vvisit_counterYesterday718
mod_vvisit_counterThis week1072
mod_vvisit_counterThis month27941
mod_vvisit_counterAll4193312

Newsletter

Ako želite primati novosti sa našeg web-a prijavite se na Newsletter






Follow benevolencija on Twitter

© 2023 Jewish Community of Bosnia and Herzegovina