24 Iyar 5782

Izdvojeno

Joomla Featured Articles Module by DART Creations

Glossary
Terms that are on use on this site.
You can always search for entries (regexp permitted).

Begins with Contains Exactly matches

All | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Z


All
There are 211 entries in the glossary.
Pages: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »
Term Definition
bet moed lehol hajbet moed lehol haj (hebr.) – doslovno: “Dom sastanka svemu živom” = groblje. Vidi: bet (h)a-kevarot.
 
bet olambet olam (hebr.) – doslovno: “Vječni Dom” = groblje. Vidi: bet (h)a-kevarot.
 
bikur holimbikur holim (hebr.) = obilazak bolesnih. Rabinska zapovijed koja obavezuje sve punoljetne Jevreje. Suvišne posjete treba izbjegavati jer one mogu naškoditi bolesniku više nego što mu pomažu. Posjetilac treba da zaboravi na svoje navike i da misli samo na dobro bolesnika. Posjeta treba da bude cjelishodna. Ako se radi o siromahu, treba ga, pored utješnih riječi, snabdjeti i onim što mu je potrebno. Imućnome treba pružiti saosjećanje. Tora nalaže da se prekrši i sam Šabat da bi se pomoglo obdržavatelju Zakona čiji je život u opasnosti. “Ako je dijete staro jedan dan teško bolesno, krši se Šabat da bi ga se spasilo. - Međutim, zbog mrtvaca, pa makar se radilo i o kralju Davidu, ne krši se Šabat.” (Talmud, Šabat) Ozbiljno bolesne ne treba posjećivati prva tri i posljednja tri časa u toku dana, jer se to vrijeme najčešće koristi za posjete ljekara. Obzirom da su prva tri dana ozbiljne bolesti najkritičnija, u ovom periodu zabranjena je posjeta svih osim najbliže rodbine. Jevrejske zajednice obično osnivaju društva koja se nazivaju Bikur Holim (ili Vižitar doljentes na Ladinu) koja organizuju dežurstva svojih članova kako bi u zajednici uvijek bio neko pripravan da izvrši zapovijed o obilasku bolesnika. Ova micva, koja se danas obično smatra pukom društvenom ili opšteljudskom obavezom lišenom religijskog karaktera, u jevrejskom pravu se smatra striktnom vjerskom obavezom. Rabi Akiva je učio: “Onaj ko ne posjećuje bolesne jednak je onome koji proliva krv”. (Vavilonski Talmud, Nedarim 39b-40a). Uviđajući terapijsku važnost stavljanja bolesniku do znanja da nije napušten i da je njegova bolest primjećena i bitna - rabini su izjavili da svako ko posjeti bolesnu osobu, odstranjuje jednu šezdesetinu njegove bolesti. (Vavilonski Talmud, Bava Mecia 30b), dok onaj koji zanemaruje bolest jedne osobe, ubrzava njenu smrt. (H)alaha zahtijeva da se loše vijesti sakrivaju od bolesnika, naročito vijest o smrti njima dragih osoba. Očekuje se da onaj koji posjećuje bolesnika, ili onaj koji je samo čuo o njegovoj bolesti, zamoli božansku milost za bolesnu osobu. Najkraća molitva u Bibliji je Mojsijeva molba Bogu da Mirjam izliječi od kuge koju je dobila zbog ogovaranja. Pomenuta molitva zabilježena je u II Knjizi Mojsijevoj 12:13 i glasi: “O Bože, molim te, izliječi je”. Zabranjeno je ostaviti osobu na samrti samu i napuštenu. Prema (H)alaha, čak i tijelo mrtvaca do pokopa moraju čuvati ljudi.
 
bimabima (hebr.) = uzdignuti dio usred sinagoge sa koga se čita Sefer Tora i pred kojim stoji hazan u vrijeme javnog bogosluženja. (množina: bimot)
 
birkat (h)a-mazonbirkat (h)a-mazon (hebr.) – doslovno: blagoslov nad jelom = zahvalnica koja se izgovara nakon obroka. Blagosiljanje (zahvaljivanje) nakon jela je pozitivna biblijska zapovijed - kao što je rečeno (V Knjiga Mojsijeva 8:10): "Ješćeš i nasitićeš se, i blagoslovićeš Gospoda Boga svojega za dobru zemlju koju ti dade". Tora, međutim, nije propisala formu blagoslova, nego je to prepustila inspiraciji svakog pojedinca ponaosob. Prema tradiciji, Mojsijev Bet Din je prvi koji je smatrao za potrebno da popuni tu prazninu propisavši prvi blagoslov "(h)a-zan et (h)a-olam" ("Ti koji prehranjuješ svijet"). Kasnije, kada su Jevreji ušli u Zemlju Obećanu, dopunio je Jošuin Bet Din prvi, Mojsijev, blagoslov dodavši mu blagoslov "Al še(h)inhaltanu erec..." ("Zbog toga što si nam dao u naslijeđe zemlju..."), jer je originalna biblijska zapovijed i glasila "I blagoslovićeš Gospoda Boga svojega za dobru zemlju koju ti dade" - Mojsije, pak, koji nije ni ušao u Zemlju Obećanja, nije mogao Bogu zahvaliti na zemlji u blagoslovu koju je propisao. Treći blagoslov "Rahem Adonaj" (“Smiluj se Gospode”) propisali su Bate Din careva Davida i Solomona - a četvrti "(h)a-El Avinu" ("Bože Oče naš") članovi Velikog Sabora. Izgovaranje prva tri blagoslova birkat (h)a-mazon je micva "mide-Orajta mide-rabanan" - odnosno biblijska zapovijed čiju su primjenu definisali rabini. Izgovaranje četvrtog blagoslova je čisti rabinski propis. Ko god, dakle, propusti da kaže birkat (h)a-mazon - propustio je mogućnost da izvrši pozitivnu biblijsku zapovijed. Birkat (h)a-mazon izgovara se samo nakon uživanja hljeba u količini koja prevazilazi zapreminu jedne osrednje masline, ili nakon obroka (ali ne i nakon užine) koji se sastojao od tjestenina (minimalna količina je ista). Birkat (h)a-mazon se govori na mjestu na kom se objedovalo - i to sjedeći. Ako je neko zaboravio kazati Birkat (h)a-mazon, a napustio je mjesto obroka treba da ga izgovori (sjedeći) na onom mjestu gdje se sjetio propusta, prije čega, naravno, mora napraviti majim aharonim (pranje ruku nakon uživanja hljeba). Ako bi neko namjerno napustio mjesto obroka bez da kaže Birkat (h)a-mazon, a potom bi se pokajao - te ipak odlučio da kaže blagoslov, trebalo bi da se vrati na mjesto obroka, i tamo kaže Birkat (h)a-mazon. - No, ako bi dotični izgovorio Birkat (h)a-mazon na mjestu gdje se pokajao zbog propusta, ipak je, post factum ispunio svoju obavezu. Birkat (h)a-mazon ne smije se prekidati razgovorom.
 
cadikcadik (hebr.) = pravednik, osoba poštovana u narodu radi visokih moralnih kvaliteta i velike pobožnosti. Među hasidima termin cadik označava rabinskog vođu pokreta. (množina: cadikim)
 
cedakacedaka (hebr.) = milostinja. (množina: cedakot)
 
cicitcicit (hebr.) = resa na talitu (molitvenom ogrtaču). (množina: cicijot)
 
CionCion (hebr.) = Ime brda pored iznad biblijskog Jerusalima koje je postalo simbol nade u povratak u Zemlju Otaca i po kome je Cionizam dobio ime.
 
CionizamCionizam = politički pokret osnovan u Evropi koncem prošlog vijek čiji cilj je bio obnova jevrejske državnosti u staroj domovini.
 


All | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Z


Glossary V2.0
powered_by.png, 1 kB

Guestbook - Last Post

Adnan
I samo da zahvalim na informacijama sa vase stranice i meni je trebalo za seminarski.
mod_vvisit_counterToday1225
mod_vvisit_counterYesterday1135
mod_vvisit_counterThis week3620
mod_vvisit_counterThis month29853
mod_vvisit_counterAll3565475

Newsletter

Ako želite primati novosti sa našeg web-a prijavite se na Newsletter


Follow benevolencija on Twitter

© 2022 Jewish Community of Bosnia and Herzegovina